Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. OPRŠAL, Ivo. DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA (CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 165-181. ISSN 1339-3189.
 2. NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY (QUESTIONNAIRE SURVEY-MATHEMATICS 1 REPEATING STUDENTS -COMPLAINTS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVINGLECTURES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 156-164. ISSN 1339-3189.
 3. ANTOŠ, Karel. EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VYUČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY (EXPERIMENTAL APPROACH IN TEACHING HIGH SCHOOL MATHEMATICS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 6-15. ISSN 1339-3189.
 4. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 182-188. ISSN 1339-3189.
 5. DOBIÁŠ, Václav. REÁLNÁ NEROVNOST V PŘÍSTUPU K POČÍTAČŮM A JEJÍ VLIV NA SCHOPNOST PRÁCE S POČÍTAČEM U ŽÁKŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (THE REAL INEQUALITY IN ACCESS TO COMPUTERS AND ITS IMPACT ON THE DIGITAL LITERACY WITH THE PUPILS ENDING THE PRIMARY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, No 2, p. 11-15. ISSN 1214-9187.
 6. DOBIÁŠ, Václav. ROZDÍLY V DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI SOCIÁLNÍMI VRSTVAMI ADOLESCENTŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLU (DIFFERENCES IN DIGITAL LITERACY BETWEEN DIFFERENT SOCIAL CLASSES OF ADOLESCENTS ENDING PRIMARY SCHOOL). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 18-26. ISSN 1339-3189.
 7. DOBIÁŠ, Václav. Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost (The influence of language skills of socially excluded students on the digital literacy). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, č. 3, p. 11-15. ISSN 1214-9187.
 8. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál (Education of young people for entrepreneurship: business preconditions). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 61-67, 8 pp. ISSN 1339-3189.
 9. ŠIMANDL, Václav and Václav DOBIÁŠ. Využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti (The use of experiential learning in e-safety lessons). In Ing. Dana Horváthová, PhD., Ing. Jana Jacková, PhD., RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. DidInfo&DidactIG 2017. 2017. ISBN 978-80-557-1216-1.
 10. 2013

 11. WEBEROVÁ, Dagmar. Proces efektívnej komunikácie v projektovom manažmente. 1. vyd. Zlín: VerBuM, 2013. 180 pp. ISBN 978-80-87500-32-3.
 12. 2012

 13. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Sociálne aspekty kvality služieb ako podmienka konkurencieschopnosti podniku pôsobiacom v oblasti cestnej dopravy. In Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1 : medzinárodná vedecká konferencia, 15.11.2011-16.11.2011. Žilina: MIDA PRINT, 2012. p. 112-116. ISBN 978-80-971018-0-0.
 14. LIŽBETINOVÁ, Lenka and Zuzana LOKŠOVÁ. Socio-economic aspects of city public transport in Žilina. In MIDA PRINT. Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1 : medzinárodná vedecká konferencia, 15.11.2011-16.11.2011. 2012. p. 117-120. ISBN 978-80-971018-0-0.
 15. 2011

 16. LIŽBETINOVÁ, Lenka and Eva BRUMERČÍKOVÁ. Nové trendy vzdelávania a rozvoja zamestnancov využiteľné v oblasti dopravy. In Horizonty železničnej dopravy 2011 = Horizons of railway transport 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : Terchová, Slovak Republic, September 29th and 30th, 2011. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. p. 139-144. ISBN 978-80-554-0426-4.
 17. WEBEROVÁ, Dagmar. Selected languqage barriers to intercultural communication in the contextof management studies. Annales universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Anglica I. Krakow, 2011, p. 150-157.
 18. HRUBÁ, Lenka and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance (The influence of working conditions at the work output). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 31-39. ISSN 1802-503X.
 19. LIŽBETINOVÁ, Lenka and Zuzana LOKŠOVÁ. Vplyv ľudských zdrojov na kvalitu prepravných služieb. Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj] : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. 2011, Roč. 7, č.2, p. 58-62. ISSN 1336-7137.
 20. LIŽBETINOVÁ, Lenka and Margaréta NADÁNYIOVÁ. Využitie nových informačno-komunikačných technológií v marketingovej komunikácii a ich vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice 4.-5. október 2011. Rajecké Teplice, 2011. p. 4. ISSN 1336-5878.
 21. 2010

 22. ŠVEJDA, Gabriel and Gabriela ŠVEJDOVÁ. E-learning and IT Instruments in the Traditional Forms of Educatio in the Context of Czech Universities. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2010. p. 321-326. ISBN 978-80-7314-202-5.
 23. 2009

 24. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Kvalita vnitropodnikové komunikace. Moderní řízení (elektronický časopis). 2009, roč. 44, č.9, p. 42-43. ISSN 0026-8720.
Display details
Displayed: 18/10/2021 15:05