HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 77-84. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM
Název anglicky CARDAN MECHANISM AS A BOUND EVOLUTIONARY SYSTEM
Autoři HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky hřídel; vázaný systém; otáčková rezonance; přenosová matice
Klíčová slova anglicky shaft; bound system; speed resonance; transfer matrix
Štítky CMS_1, ERIH, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 18. 4. 2018 08:15.
Anotace
Otáčkové rezonance spojovacích kloubových hřídelí Cardanova mechanismu jsou závislé na tuhosti uložení okrajů hřídele. V příspěvku je popsána metoda umožňující analyzovat příčné kmity řetězce hřídelí Cardanova mechanismu, tj. včetně hřídelí spojky a převodovky. Metoda myšleného řezu je zde aplikována na systém příčně kmitajících poddajných těles. Stavové veličiny uvnitř jednotlivých hřídelí jsou řešeny pomocí metody přenosových matic. Příspěvek je zaměřen na stanovení otáčkových rezonancí systému
Anotace anglicky
Speed resonance of the Cardan coupling shafts is depended on the stiffness of the shaft edges. The paper describes a method to analyze transverse oscillations of the chain of Cardan coupling shafts, i. e. including a clutch and gearbox of the shaft. The method of the imaginary section is applied here to a system of transversely oscillating pliable bodies. The state variables inside the individual shafts are solved using the transfer matrix method. The paper is focused on the determination of the speed resonance of the system.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
MV_Hruby_Nahlik_Smetanova.pdf   Verze souboru Mikšíková, B. 2. 11. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., učo 17584
  • osoba Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D., učo 19618
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 11. 2020 22:30