HRUBÝ, Petr a Dana SMETANOVÁ. KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 85-91. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL
Název anglicky CRITICAL SPEED OF GEER PUMPS
Autoři HRUBÝ, Petr a Dana SMETANOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20000 2. Engineering and Technology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky kloubový hřídel; kritická úhlová rychlost; zubové čerpadlo
Klíčová slova anglicky articulated shaft; critical angular speed; geer pump
Štítky ERIH, KIN, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:02.
Anotace
V článku je prezentován dynamický model kloubového hřídele, který je využíván pro analýzu kritických úhlových rychlostí. Tento model může být přepsán do počítačového programu, pro řešení rotujících částí zubových čerpadel. Využití znalosti vlastních frekvencí rotujících částí může zabránit provozním poruchám čerpadel. Problematika popsaná v příspěvku bude sloužit jako východisko při formulaci modelu kritických otáček zubových čerpadel v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA TA04010579 Technologické agentury České republiky.
Anotace anglicky
In the paper there is presented a dynamic model of the articulated shaft. The model is used for the analysis of critical angular velocities. This model can be rewritten into a computer program to handle rotating parts of gear pumps. Using the knowledge of the custom frequencies of the rotating parts one can prevent operational malfunctions of the pumps. The problems described in the contribution will serve as a basis for the formulation of critical speed of the gear pumps within the Program for Support of Applied Research and Experimental Development ALFA TA04010579 of the Technology Agency of the Czech Republic.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
MV_Hruby_Nahlik_Smetanova.pdf   Verze souboru Mikšíková, B. 2. 11. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., učo 17584
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
Atributy
 
OBSAH.docx   Verze souboru Mikšíková, B. 2. 11. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., učo 17584
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 29. 11. 2020 00:10