VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ and Jaromír VRBKA. Modelování nákladů podniku pomocí neuronových sítí (Modelling of company´s costs using neural networks). První vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2016. 114 pp. ISBN 978-80-7468-112-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modelování nákladů podniku pomocí neuronových sítí
Name (in English) Modelling of company´s costs using neural networks
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic), Vojtěch STEHEL (203 Czech Republic), Petr ŠULEŘ (203 Czech Republic) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic).
Edition První vydání. České Budějovice, 114 pp. 2016.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000843
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-112-7
Keywords (in Czech) Náklady; podnik; umělé neuronové sítě; neuron; model
Keywords in English Costs; company; artificial neural networks; neuron; model
Tags KEM7, RIV16
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 8. 12. 2016 09:53.
Abstract
Cílem publikace je přiblížit problematiku umělé inteligence a její využití v nákladových modelech. Kniha je rozdělena na dvě stěžejní části - teoretickou, která se zabývá popisem nákladů a neuronových sítí a aplikační část cílenou na konkrétní využití neuronových sítí při modelování nákladů.
Abstract (in English)
The aim of this contribution is to bring the issue of artificial intelligence and its application in cost models. The book is divided into two main parts - theoretical, which describes the costs and neural networks and application part targeted at specific application of neural networks in cost modelling.
PrintDisplayed: 20. 1. 2022 06:28