RONZHINA, Natalia V., Gennadij M. ROMANTSEV, Vladimir A. PISKONOV a Jaromír VRBKA. Economic laws of division and changing the labor in the system of contemporary vocational education determination. IEJME - Mathematics Education. Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11/2016, č. 7, s. 2788-2799. ISSN 2468-4945.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Economic laws of division and changing the labor in the system of contemporary vocational education determination
Název česky Ekonomické zákony rozdělení a změny práce v systému současného stanovení odborného vzdělávání
Autoři RONZHINA, Natalia V. (643 Rusko), Gennadij M. ROMANTSEV (643 Rusko), Vladimir A. PISKONOV (643 Rusko) a Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání IEJME - Mathematics Education, Netherlands, LOOK Academic Publishers, 2016, 2468-4945.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000836
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Ekonomické zákony; vysoce kompetentní osobnost; strukturální funkční model; odborné vzdělávání
Klíčová slova anglicky Economic laws; highly competent personality; structural functional model; vocational education
Štítky KEM1, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 14. 11. 2016 15:23.
Anotace
The goal of the present research consists in the verification of the economic laws of division and change of the labor, that produce an immediate impact on the vocational education development strategy and a mediated impact on the requirements made to the personality of a student within this system. The article presents a structural functional model of the interaction of the economic laws of division and changing the labor during the industrial and post-industrial periods of social development.
Anotace česky
Cíl tohoto výzkumu spočívá v ověření ekonomických zákonů v oblasti rozdělení a změny práce, které mají bezprostřední dopad na strategii odborného vzdělávacího rozvoje a zprostředkovaný dopad na požadavky, které byly uskutečněny u studentů v rámci tohoto systému. Článek představuje strukturální funkční model vzájemného působení ekonomických zákonů při rozdělení a změně práce během průmyslového a postindustriálního období společenského rozvoje.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 19:20