KAMPF, Rudolf, Jiří ČEJKA and Martin TELECKÝ. Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, vol. 18, No 2, p. 129-132. ISSN 1335-4205.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions
Name in Czech Použitelnost DEA metody v dopravních podnicích ve vybraných regionech
Authors KAMPF, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří ČEJKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin TELECKÝ (203 Czech Republic).
Edition Communications : scientific letters of the University of Žilina, Žilina, EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, 1335-4205.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000655
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) vstupní BCC model; dopravní spoolečnosti; metoda DEA; konstantní výnosy; variabilní výnosy
Keywords in English Input-oriented BCC model; transport companies; the DEA method; the constant revenue of scale; the variable revenue of scale
Tags KPV1, RIV16, SCOPUS
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 2. 9. 2016 10:54.
Abstract
With respect to achieving the economic goals within ordering of the suitable public transport system it is currently necessary that the economic indicators which contribute to the amount of a provable loss be evaluated rationally. The authors, therefore, will use the DEA method to efficiently assess the economic situation of the specific transport company to find out whether its business is economically attractive. At the same time, the involved companies will be compared with respect to their economically attractive behaviour. The article is based on the public domain information – economic indicators which the undertakings are obliged to publish by law. Despite this fact, it can be concluded that the source data are suitable for the analysis of economic health of a particular transport company.
Abstract (in Czech)
S ohledem na dosažení hospodářských cílů v rámci uspořádání vhodného systému veřejné dopravy je v současné době nezbytné, aby hospodářské ukazatele, které přispívají k výši prokazatelné ztráty, byly hodnoceny racionálně. Autoři proto budou používat metodu DEA k efektivnímu zhodnocení ekonomické situace konkrétního dopravního podniku, aby zjistili, zda je jeho podnikání ekonomicky výhodné. Zároveň budou zapojené společnosti být v porovnány s ohledem na jejich ekonomicky atraktivní chování. Tento článek je založen na veřejně dostupných informacích - ekonomických ukazatelů, které jsou podniky povinny zveřejňovat ze zákona. Navzdory této skutečnosti lze dojít k závěru, že zdrojová data jsou vhodná pro analýzu ekonomického zdraví konkrétního dopravního podniku.
PrintDisplayed: 24. 6. 2021 05:30