VACKA, Milan and Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví (On conoids in construction). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 385-391. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konoidy ve stavebnictví
Name (in English) On conoids in construction
Authors VACKA, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000517
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) přímková plocha; konoid; konstrukce střech
Keywords in English ruled surface; conoid; roof structure
Tags DEG, DEG_a, KPV2, RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14. 9. 2015 13:47.
Abstract
V příspěvku se zabýváme využitím znalostí z deskriptivní geometrie do stavebnictví. Speciálně využití konoidů v stavební praxi. Přímková plocha konoid je často využívána jako tvar střechy zejména na průmyslových halách a střešních oknech, ve tvaru budovy či hráze přehrady pro zvětšení odolnosti vůči tlaku. Nejčastější využití konoidů ve stavebně technické praxi jsou ilustrována na přiložených obrázcích. Záměrem článku je zdůraznit a propojit mezioborové vztahy mezi matematikou (resp. deskriptivní geometrií) a praxí (stavebnictvím, architekturou). Text je možné využít ve výuce, popřípadě pro popularizační účely.
Abstract (in English)
In the paper we describe the use of knowledge from descriptive geometry in construction. Especially we present the use of conoid in construction practice. Ruled Surface conoid is often used as roof shape especially for industrial and commercial buildings and skylights in the shape of a building or dam to increase pressure resistance. In structural engineering practice the most common using of the conoids is illustrated in the attached figures. The intention of this article is to highlight and connect the interdisciplinary relationships between mathematics (respectively descriptive geometry) and practice (construction, architecture). Text can be used in the teaching or for popularizing purposes.
PrintDisplayed: 4. 2. 2023 16:17