ŠÍMA, František. Porovnání výsledků řešení slovních úloh na základních a středních školách (Comparison of the results of word problems´ solving at primary and secondary schools). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 371-376. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Porovnání výsledků řešení slovních úloh na základních a středních školách
Name (in English) Comparison of the results of word problems´ solving at primary and secondary schools
Authors ŠÍMA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000509
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) slovní úloha; hodnocení; porovnání výsledků; rozdíly
Keywords in English word problem; assessment; comparison of results; differences
Tags KPV1, RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 11:24.
Abstract
Námětem příspěvku je porovnání klasifikace slovních úloh, které řešili žáci základních škol a studenti středních škol v regionu Jižní Čechy. Byly jim zadány slovní úlohy předem určených typů. Hodnoceny byly zvlášť výsledky dívek a zvlášť výsledky chlapců a také celkové výsledky. Porovnáním těchto výsledků byly zjištěny určité rozdíly mezi řešením dívek a chlapců a rozdíly mezi řešením jednotlivých typů slovních úloh, kterými byly slovní úlohy o celku a části, slovní úlohy o směsích, slovní úlohy o pohybu a slovní úlohy o společné práci.
Abstract (in English)
The essay deals with the comparison of the marking of word problems which were solved by primary school pupils and secondary school students in the South Bohemia region. They were solving several types of word problems. The results were assessed in groups – word problems solved by girls, word problems solved by boys and also all results. On this base, the differences in solving the word problems between girls and boys and the differences in solving different types of word problems such as the word problems on the whole and parts, on mixtures, on movement and on common work were found out.
PrintDisplayed: 19/9/2021 07:14