BIBA, Vladislav and Michaela KLEPANCOVÁ. Názor študentov na predmet chémia - skúmanie pomocou testu nezávislosti (Student's attitude towards subject chemistry - research using test of independence). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 22-26. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Názor študentov na predmet chémia - skúmanie pomocou testu nezávislosti
Name in Czech Názor studentů na předmět chemie – zkoumání pomocí testu nezávislosti
Name (in English) Student's attitude towards subject chemistry - research using test of independence
Authors BIBA, Vladislav (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Michaela KLEPANCOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000506
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) chemie; dotazníkový průzkum; test nezávislosti
Keywords in English chemistry; questionnaire research; independence test
Tags KPV1, KSTR5, RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 21. 9. 2015 13:53.
Abstract
Príspevok popisuje výsledky prieskumu medzi študentmi na VŠTE v Českých Budějoviciach, v ktorom bol pomocou dotazníka zisťovaný ich vzťah k chémii. Zamerali sme sa hlavne na hľadanie súvislostí medzi odpoveďami na otázky dotazníka pomocou štatistického testu nezávislosti.
Abstract (in Czech)
Příspěvek popisuje výsledky průzkumu mezi studenty na zahrnutý v Českých Budějovicích, ve kterém byl pomocí dotazníku zjišťován jejich vztah k chemii. Zaměřili jsme se hlavně na hledání souvislostí mezi odpověďmi na otázky dotazníku pomocí statistického testu nezávislosti.
Abstract (in English)
The paper describes the results of research among students at Institute of Technology and Business in Czech Budejovice, whose relationship to chemistry was investigated by a questionnaire. We focused on connections between responses using statistical test of independence.
PrintDisplayed: 26. 9. 2022 07:32