PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA a Vít PETRÁNEK. The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters. In Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 156-161. ISSN 1022-6680.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters
Název česky Laboratorní ověření nasákavosti asfaltových izolačních pásů v závislosti na vybraných parametrech
Autoři PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA a Vít PETRÁNEK.
Vydání 1. vyd. Curych (Švýcarsko), Advanced Materials Research, od s. 156-161, 6 s. 2015.
Nakladatel Trans Tech Publications
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1022-6680
Klíčová slova česky Asfaltové hydroizolační pásy; tloušťka pásů; plošná hmotnost; asfaltová hmota; povrchová úprava; nosná vložka
Klíčová slova anglicky Bitumen waterproofing sheets; sheet thickness; areal weight; bitumen substance; surfacing; carrier
Štítky KCJ4, KPV1, KST3
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 22. 6. 2015 10:53.
Anotace
This contribution deals with the issue of the weight absorption of bitumen waterproofing sheets. The aim is to determine which parameter the weight absorption depends on, according to the laboratory measurement and the statistical evaluation. This dependence is to be examined based on the results of the weight absorption achieved by the two different testing methodologies . The laboratory measurement was performed on bitumen waterproofing sheets used for waterproofing concrete bridge decks
Anotace česky
Příspěvek se zabývá problematikou hmotnostní nasákavosti asfaltových izolačních pásů. Cílem je na základě laboratorních měření a statistického vyhodnocení zjistit, na jakém parametru závisí hmotnostní nasákavost. Tato závislost je zjišťována na výsledcích hmotnostní nasákavosti, které byly dosaženy dvěma různými zkušebními metodikami .Laboratorní měření byla prováděna na asfaltových izolačních pásech, které se používají pro izolaci betonových mostovek .
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2022 20:35