Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ZÁRYBNICKÁ, Lucie, Jana MACHOTOVÁ, Radka KOPECKÁ, Radek ŠEVČÍK, Martina HUDÁKOVÁ, Jaroslav POKORNÝ a Jiří ŠÁL. Effect of Cyclotriphosphazene-Based Curing Agents on the Flame Resistance of Epoxy Resins. Polymers. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 1, s. 1 - 21. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym13010008.
 2. POKORNÝ, Jaroslav, Radek ŠEVČÍK, Jiří ŠÁL a Lucie ZÁRYBNICKÁ. Lightweight blended building waste in the production of innovative cement-based composites for sustainable construction. Construction and Building Materials. England, 2021, roč. 2021, č. 299, s. 1-11, 12 s. ISSN 0950-0618.
 3. 2020

 4. MATIČKA, Jan, Luboš KÁNĚ, Ivan MISAR, Zdeněk PLECHÁČ, Antonín ŽÁK, Libor ZDENĚK, Roman VOMLEL, Šárka ŠILAROVÁ, Jan PLACHÝ, Josef KRUPKA, Richard ROTHBAUER, Tomáš KUNST a Lubomír KEIM. Navrhování střech . Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi. 2020.
 5. KOVÁCS, Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Jiří ŠÁL a Radek ŠEVČÍK. Properties of cement-based composites with carbon mineral admixture. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042091.
 6. MACHOVÁ, Petra a Jiří ŠÁL. Replacement of Polymer Fibers with Hemp Fibers in Concrete. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042098.
 7. POKORNÝ, Jaroslav, Radek ŠEVČÍK a Jiří ŠÁL. THE EFFECT OF COAL ADDITIVE TYPE ON PROPERTIES OF CEMENT PASTES. In neuvedeno. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2020. 20. vyd. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2020. s. 443-450. ISBN 978-619-7408-89-8.
 8. KOVÁCS, Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Jiří ŠÁL a Radek ŠEVČÍK. The influence of biochar addition on the strength and microstructural characteristics of cement pastes. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042097.
 9. 2019

 10. PLACHÝ, Jan, Roman DEDEK, Jana VYSOKÁ a Jan RANDL. USE OF VERMICULITE BOARDS IN SOUND INSULATION OF PARTITIONS. Akustika. České Budějovice: Studio D akustika s.r.o., 2019, roč. 33, 1.9.2019, s. 94-105. ISSN 1801-9064.
 11. 2018

 12. ŠÁL, Jiří, Daniela ŠTROUFOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Point thermal bridges of insulated pitched roof structures. In Juhasova Senitkova I. 9th International Conference Building Defects, Building Defects 2017. France: EDP Sciences, MATEC Web Conf., 2018. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201814603014.
 13. 2016

 14. PLACHÝ, Jan. ANALÝZA VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH PÁSŮ NA MOSTECH VE SLOVENSKÉ REPUBLICE. In Zborník: Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb. Prvé. Košice: Etela Bačenková - Dom techniky, 2016. s. 39-41. ISBN 978-80-232-0331-8.
 15. PLACHÝ, Jan. Nasákavost asfaltových pásů pro izoloci betonových mostovek v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2015-2016. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2016, roč. 11. ročník, č. 4, s. 110-112. ISSN 1801-822X.
 16. PLACHÝ, Jan, Viktorie WEISS a Ladislav BARTUŠKA. Problems with Approximate Bearing Capacity of Gravel Soils. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016. s. 1-4. ISSN 1755-1307.
 17. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. PROPOSAL OF LIMIT VALUE OF FLOW RESISTANCE FOR REINFORCED BITUMEN SHEETS AT ELEVATED TEMPERATURES. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 189-194. ISBN 978-619-7105-69-8.
 18. PLACHÝ, Jan. VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH PÁSŮ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA ASFALTOVÉ PÁSY V ČESKÉ REPUBLICE MEZI LETY 1995 – 2016. In Hydroizolace a vozovky na mostech : 25 konference : sborník příspěvků. první. Brno: Novpress s.r.o., 2016. s. 23-26. ISBN 978-80-87342-19-0.
 19. 2015

 20. PLACHÝ, Jan. Izolační systémy betonových mostovek včera a dnes. In Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inženýrských stavieb : sborník příspěvků. 1. vyd. Košice: Etela Bačenková - Dom techniky, 2015. s. 30-34. ISBN 978-80-232-0329-5.
 21. MUZIK, Juraj, Terezie VONDRÁČKOVÁ, Dana SITÁNYIOVÁ, Jan PLACHÝ a Josef MUSÍLEK. Limestone Quarry Reserve Estimation by Laser Scanning and GIS Tools. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 382-388. ISSN 1878-5220.
 22. PLACHÝ, Jan a Jan HORSKÝ. Nedestruktivní průzkum poruch vozovkového souvrství na mostech s betonovou mostovkou a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2015, roč. 10, č. 4, s. 120-122. ISSN 1801-822X.
 23. PLACHÝ, Jan. Poruchy Izolačního souvrství betonových mostovek s pečetící vrstvou na bázi epoxidových pryskyřic a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2015, roč. 10, č. 1, s. 66-68. ISSN 1801-822X.
 24. VONDRÁČKOVÁ, Terezie a Soňa BELLANOVÁ. Selected Unsuitable Problematic Rocks in Geotechnics. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 43-48. ISSN 1878-5220.
 25. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA a Vít PETRÁNEK. The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters. In Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 156-161. ISSN 1022-6680.
 26. 2014

 27. PIESZKA, Daniel, Karel KUBEČKA a Ivan KOLOŠ. Exploratorní analýza výběrového souboru dat pevnosti drátkobetonu v tlaku. Stavební obzor. ČVUT Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a ČKAIT, 2014, roč. 2014, 1-2/2014, s. 11-15. ISSN 1805-2576.
 28. FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. Fire Risk in Relation to BIM. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 552-555. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.552.
 29. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Petr CHLÁDEK. Influence of ambient air on internal air quality. 2014. ISSN 0039-7660.
 30. MEC, Pavel, Tereza MURÍNOVÁ a Karel KUBEČKA. Possibilities of Thermal Analysis for the Evaluation of Construction Materials. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 425-430, 4 s. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.425.
 31. PIESZKA, Daniel, Karel KUBEČKA a Ivan KOLOŠ. Post-Cracking Steel Fiber Reinforced Concrete Slabs with Subsoil Interaction. In Darja Kubečkový. Advanced Materials Research. 1020. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 210-214, 4 s. ISSN 1022-6680. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.210.
 32. CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN. Quality Control and Testing of CIPP Liners. In Advanced Materials Research : International Conference on Frontiers of Energy, Materials and Information Engineering, ICFMEI 2014. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. s. 1549-1552. ISBN 978-3-03835-277-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1044-1045.1549.
 33. VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Hana VACULÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ a Veronika SOJKOVÁ. Risk Analysis of Asbestos Structures and their Impact on the Internal Environment of Buildings. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 431-434. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.431.
 34. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK a Zdeněk CAHA. Sealing Layers on Concrete Bridge Decks. In Advanced Materials Research, 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013. 1. vyd. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. s. 258-261. ISBN 978-3-03835-026-2. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.897.258.
 35. PLACHÝ, Jan. Složení asfaltových izolačních pásů v České republice. In Hydroizolace a vozovky na mostech : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: NOVPRESS, s. r. o., 2014. s. 40-43. ISBN 978-80-87342-18-3.
 36. REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK, Tomáš APELTAUER, Jan PLACHÝ, Radim SMOLKA a Lukáš ŽIŽKA. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. 2., aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 248 s. stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9.
 37. BEDNÁŘOVÁ, Petra, Jiří ŠÁL, Daniela ŠTROUFOVÁ a Josef KRAJC. Termoizolace I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 978-80-7468-072-4.
 38. STUCHLÍK, Kamil. testovací publikace. 1st. české budějovice: GRADA, 2014. 355 s. test.
 39. 2013

 40. PLACHÝ, Jan. Asfaltové izolační pásy na mostech ve Slovenské republice - experimentální zkoušení vybraných vlastností. In Hydroizolácie mostov a tunelov : sborník příspěvků. 1. vyd. Košice: Etela Bačenková - Dom techniky, 2013. s. 26-29. ISBN 978-80-232-0322-6.
 41. PLACHÝ, Jan. Asfaltové izolační pásy jako hydroizolace spodní stavby. Střechy-fasády-izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, s.r.o., 2013, roč.20, 11-12, 1 s. ISSN 1212-0111.
 42. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK, Karel ŠUHAJDA, Jana VYSOKÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karim SIDIBE. Bulk Density of Bitumen Sheets. In ICMSE 2013 : Advanced Materials Research ICMSE 2013. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 970-973. ISBN 978-3-03785-724-3. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.712-715.970.
 43. PLACHÝ, Jan. Geneze metodiky a hodnocení výstupů z výuky v technických směrech s ohledem na požadavky uživatelské praxe na teoretické znalosti a praktické dovednosti. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 100-106. ISBN 978-80-7468-063-2.
 44. MURÍNOVÁ, Tereza, Karel KUBEČKA a Pavel MEC. Možnosti využití termické analýzy v oblasti stavebních materiálů. Stavební obzor. ČVUT Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a ČKAIT, 2013, roč. 02/2013. ISSN 1805-2576.
 45. PLACHÝ, Jan. Nasákavost asfaltových izolačních pásů pro izoloci betonových mostovek. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč.8, č. 5, s. 98-100. ISSN 1801-822X.
 46. PLACHÝ, Jan a Vít PETRÁNEK. Rozměrová stálost asfaltových izolačních pásů pro izolaci betonových mostovek. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 1, s. 48-50. ISSN 1801-822X.
 47. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. Rozměrová stálost asfaltových izolačních pásů pro izolaci betonových mostovek. Stavebné materiály. Bratislava: JAGA GROUP, s. r. o., 2013, roč. 9, č. 4, s. 54-56. ISSN 1336-7617.
 48. PLACHÝ, Jan a Josef MUSÍLEK. Stabilizace tepelné izolace ve skladbě šikmých a plochých střech. Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2013, roč. 19, č. 3, s. 33-37. ISSN 1213-0311.
 49. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Josef KRAJC. Systémy vnitřního zateplení a jejich funkčnost. Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2013, roč.19, č. 8, 4 s. ISSN 1213-0311.
 50. KONEČNÝ, František. Travní obruba. 2013.
 51. 2012

 52. PLACHÝ, Jan a Jaroslav BERÁNEK. Chyby při realizaci hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů na plochých střechách. Střechy-fasády-izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, s.r.o., 2012, roč. 19, č. 9, s. 28-29. ISSN 1212-0111.
 53. PLACHÝ, Jan a Jaroslav BERÁNEK. Chyby při realizaci střešní krytiny z asfaltových šindelů. Střechy-fasády-izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, s.r.o., 2012, roč. 19, 7-8, s. 66-67. ISSN 1212-0111.
 54. POPP, František. Ispol’zovanie neorganičeskich otchodov v stroitel’stve. In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 40-43. ISBN 978-80-7468-038-0.
 55. PLACHÝ, Jan. Ispol‘zovanije letučej zoly v kačestve napolnitelja bitumnych rulonnych materialov. In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 36-39. ISBN 978-80-7468-038-0.
 56. PLACHÝ, Jan. Izolační systém mostovky z asfaltových izolačních pásů po revizi čsn 736242 a vydání en 14695. In Mosty 2012 : 17. mezinárodní sympozium : sborník příspěvků. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 181-186. ISBN 978-80-86604-56-5.
 57. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 58. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 59. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 60. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 61. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 62. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 63. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 64. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 65. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 66. PLACHÝ, Jan. Stabilizace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech o klasickém pořadí vrstev. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : zborník. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2012. s. 63-69. ISBN 978-80-553-0798-5.
 67. PLACHÝ, Jan. Stabilizácia tepelnej izolácie v skladbe striech. Správa budov. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o, 2012, VI., č. 3, s. 24-27. ISSN 1337-6233.
 68. GALKO, Radim. Stanovení výstupních znalostí a dovedností, výukových metod, studijní zátěže a popsání způsobu a podmínek hodnocení předmětů BET_1, BET_2, PAR, POS_1, POS_2, POS_3, POS_4, PTV, TZB_1 a TZB_2. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 69. PEČMAN, Jan. Stanovení výukových metod pro laboratorní cvičení z předmětu Stavební hmoty I, reflektující na výsledky průzkumu znalostí studentů prvního ročníku VŠTE. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 70. POPP, František, Alena HYNKOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Stroitel’nyje materialy I : osnovy učebnoj programmy dlja kombinirovannoj formy obučenija (přel. z čes. orig.). 1-oe izd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 176 s. ISBN 978-80-7468-036-6.
 71. PLACHÝ, Jan. Testování hydroizolačních materiálů - kompatibilita asfaltových izolačních pásů. In Konference IZOLACE 2012 : sborník přednášek. Praha: A.W.A.L., s.r.o., 2012. s. 31-39.
 72. PLACHÝ, Jan a Vít PETRÁNEK. The density of asphalt belts as one of the criterions for selection of suitable waterproofing material. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 275-285. ISSN 1802-503X.
 73. PLACHÝ, Jan. Tloušťka a plošná hmotnost u asfaltoývch izolačních pásů. Střechy, fasády, izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, 2012, roč. 19, 3/2012, s. 12-13. ISSN 1212-0111.
 74. PLACHÝ, Jan. Tloušťka asfaltového hydroizolačního pásu jako kritérium pro jeho výběr. Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s. r. o., 2012, roč. 18, č. 1, s. 38-39. ISSN 1213-0311.
 75. PLACHÝ, Jan. Zesílení spojů asfaltových pásů. Střechy, fasády, izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, 2012, roč. 19, č. 2, s. 54-55. ISSN 1212-0111.
 76. HORSKÝ, Jan a Jan PLACHÝ. Zkoumání vazeb mezi betonem, pečetící vrstvou a pásy na betonových mostovkách. In Hydroizolace a vozovky na mostech : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Novopress s.r.o., 2012. s. 44-49. ISBN 978-80-87342-16-9.
 77. 2011

 78. HYNEK, Petr, Petra BEDNÁŘOVÁ a Alena HYNKOVÁ. Kompozitový díl a způsob jeho výroby. 2011. Patent. Číslo: 302900. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 30. 4. 2010. Datum přijetí: 1. 12. 2011.
 79. NOVOTNÝ, Radimír. Některé aspekty při tlakovém řezání materiálů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 215-234. ISSN 1802-503X.
 80. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. Tepelné izolace dnešní doby - krovy. In Strechy 2011 : zborník z Bratislavského sympózia. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 130-134. ISBN 978-80-227-3603-9.
 81. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Vliv pojistné hydroizolace na vlhkostní režim dřevěné střešní konstrukce. TZB-info. Praha, 2011, Neuveden, září 2011, s. 1-6. ISSN 1801-4399.
 82. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Vlivy způsobující nadměrnou vlhkost krokví a jejich následnou biodegradaci. In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 s. ISBN 978-80-87278-64-2.
 83. HYNKOVÁ, Alena, Petra BEDNÁŘOVÁ a Lukáš MÁČE. Zesilování dřevěných konstrukcí uhlíkovými kompozity. In Drevostavby : zborník prednášok zo IV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2011. s. 65-70. ISBN 978-80-970171-9-4.
 84. 2010

 85. KUPILÍK, Václav. Rozdílná barevnost povrchů fasád s kontaktním zateplením. PSM - stavební infozpravodaj. Praha: PSM CZ, s.r.o., 2010, roč. 10, č. 4, s. 30-32. ISSN 1802-6907.
 86. POPP, František, Alena HYNKOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební hmoty I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 167 s.
 87. POPP, František. Stavební hmoty II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 103 s.
 88. KUPILÍK, Václav. Šikmé střechy z pohledu hydroizolace. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2010, roč. 2010, 31 5 2010, s. 1-5. ISSN 1801-4399.
 89. KUPILÍK, Václav. Zlepšení tepelně izolačních vlastností plastových prosvětlovacích střešních světlíků. PSM - stavební infozpravodaj. Praha: PSM CZ, s.r.o., 2010, roč. 10, č. 6, s. 14-16. ISSN 1802-6907.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 9. 2021 17:09