Informační systém VŠTE
VANÍČKOVÁ, Radka a Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. s. 51 - 56. ISBN 978-80-87184-46-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců
Název anglicky Corporate employee training and education
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka a Iveta KMECOVÁ.
Vydání 1. vydání. Liberec, Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, od s. 51 - 56, 6 s. 2014.
Nakladatel Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87184-46-2
Klíčová slova česky firemní vzdělávání a školení zaměstnanců, analýza vzdělávacích potřeb, personální politika společnosti, strategie rozvoje a vzdělávání
Klíčová slova anglicky corporate employee training and education, education needs analysis, personnel policy of the company, strategy development and education
Štítky KEM2, MAD, MAD_a, PEM_a, PRI_2
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 30. 10. 2014 15:43.
Anotace
Článek pojednává o problematice firemního vzdělávání, které je jedním z nejdůležitějších prvků rozvoje a růstu zaměstnanců společností. Na základě podpory růstu a stability lidského kapitálu si zaměstnavatelé udržují konkurenceschopnost podniku ve vztahu k trendu zvyšování výkonnosti zaměstnanců, jejich přidané hodnoty a ziskové marže z realizace podnikatelské činnosti uskutečněné kvalitním zaměstnancem s poukázáním na stabilní a udržitelný stav v rámci personální politiky společnosti a koncepční podnikové strategie. Cílem příspěvku je analýza současného stavu vzdělávání a identifikace vzdělávacích či inovativních potřeb vzdělávacího systému společnosti.
Anotace anglicky
The article discusses the issue of corporate education, which is one of the most important elements in the development and growth of staff training for the needs of the business. On the basis of support for the growth and stability of human capital employers maintain the competitiveness of the company in relation to the trend of increasing the performance of the employees, their added value and profit margins from the realisation of the business activities carried out by the high-quality staff with reference to the stable and sustainable status of workers in the framework of staff policy and the conceptual business strategy. The aim of the paper is an analysis of the current state of education and the identification of education needs and innovative educational system.
Zobrazeno: 6. 10. 2022 09:14