SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách (On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions). In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 133-138. ISBN 978-80-7468-063-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách
Name (in English) On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions
Authors SMETANOVÁ, Dana.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení, p. 133-138, 6 pp. 2014.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-063-2
Keywords (in Czech) Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol
Keywords in English The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions
Tags KPV1, MAT_1, MAT_2
Links CZ.1.07/2.2.00/28.0115, plan (intention).
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5. 3. 2014 11:11.
Abstract
V tomto článku diskutujeme možnosti jak zcela přirozeně zapojit tvůrčí činnost do práce každého pedagoga v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol. Hodnotíme tvůrčí činnost jako nedílnou součást práce pedagoga, která je důležitá pro kvalitu výukového procesu na vysokých školách.
Abstract (in English)
In this article, we discuss ways to naturally engage creativity to every teacher’s work in accordance with The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions. We evaluate creative activity as an integral part of the teacher’s work, which is important for the quality of teaching at higher education institutions.
PrintDisplayed: 18. 8. 2022 06:47