SLABÁ, Marie. Analysis of usage of subsidies from LFA and SAPS scheme. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. p. 239-250. ISBN 978-80-87035-73-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analysis of usage of subsidies from LFA and SAPS scheme
Name in Czech Analýza využití dotací dotačního programu LFA a SAPS
Authors SLABÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Jihlava, Konkurence : sborník příspěvků, p. 239-250, 12 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-73-3
Keywords (in Czech) zemědělský sektor; dotace; méně příznivé oblasti; platby na plochu
Keywords in English agriculture sector; subsidies; Less Favoured Areas Scheme; Single Area Payment Scheme
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MOP, PRI_1, PRJ, PRM_1, PRM_2, S_IBW_A, S_MAM, VYS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 7/5/2014 09:34.
Abstract
This article focuses on the possibilities of usage of subsidies from the Rural Development Programme for small and medium enterprises. Author will analyse two main subsidies from the selected farmer - Less Favoured Areas Scheme and Single Area Payment Scheme. The analysis of the amount of both subsidies will be carried in the period from 2007 to 2012.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zaměřuje na možnosti využití dotací z Programu rozvoje venkova pro malé a střední podniky. Autorka analyzuje dvě hlavní dotace, které využívá vybraný zemědělec a to Méně příznivé oblasti (LFA) a Platby na plochu (SAPS). Analýza velikosti dotací bude provedena v periodě od roku 2007 do roku 2012
PrintDisplayed: 4/2/2023 06:33