ŠÍMA, František. Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy (As pupils and students solve word problems). In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. p. 177-185. ISBN 978-80-7290-604-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy
Name (in English) As pupils and students solve word problems
Authors ŠÍMA, František.
Edition Praha, Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků, p. 177-185, 9 pp. 2012.
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7290-604-8
Keywords (in Czech) Slovní úlohy; vyhodnocení klasifikace; metody řešení slovní úlohy; vyhodnocení užitých me-tod
Keywords in English Word problems; evaluation of classification; methods of a word problem solution; evaluation of used methods
Tags KPV1, MAT_1, MAT_2
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 27/2/2013 11:21.
Abstract
Článek pojednává o průzkumu, který byl proveden na základních a středních školách v jihočeském kraji. Žákům a studentům byly zadány čtyři slovní úlohy – o celku a části, o pohybu, o směsích a o společné práci. Byl vyhodnocen celkový prospěch a také metody, které řešitelé používali. Na závěr byly uvedeny nejzajímavější užité postupy.
Abstract (in English)
The article deals with the survey carried out at elementary and secondary schools in South Bohemia region. Four word problems were submitted to pupils and students – about the whole and parts, about movement, mixtures and common work. The result of each pupil/student was evaluated as well as the methods they used. The most interesting methods are presented at the end of the article.
PrintDisplayed: 28/1/2023 14:20