SMETANOVÁ, Dana. Metody hodnocení znalostí studentů v průběhu semestru z hlediska připravenosti na úspěšné složení zkoušky z předmětu Matematika I (Methods of assessment of students' knowledge during the semester in readiness to pass the exam in the Mathematics I.). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metody hodnocení znalostí studentů v průběhu semestru z hlediska připravenosti na úspěšné složení zkoušky z předmětu Matematika I
Name (in English) Methods of assessment of students' knowledge during the semester in readiness to pass the exam in the Mathematics I.
Authors SMETANOVÁ, Dana.
Edition České Budějovice, Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků, p. nestránkováno, 8 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-053-3
Keywords (in Czech) matematika I; zpětná vazba; evaluace vlastní výuky; hodnocení studentů v běžné pedagogické komunikaci; průběžný test
Keywords in English Mathematics I; feedback; evaluation of own teaching; assessment of students in the general pedagogical communication; continuous test
Tags KPV1, MAT_1
Links CZ.1.07/2.2.00/28.0115, plan (intention).
Changed by Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 14/2/2013 10:11.
Abstract
V článku jsou popsány metody hodnocení znalostí studentů v průběhu semestru z hlediska připravenosti na úspěšné složení zkoušky z předmětu Matematika I.
Abstract (in English)
This paper describes methods for assessing students' knowledge during the semester in readiness to pass the examination in the subject of Mathematics I.
PrintDisplayed: 20/9/2021 15:38