MARŠÍK, Martin and Jitka PAPÁČKOVÁ. Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 - 2010 (Analysis of Precious Metals Price Development on World Wxchange Markets in 2005 - 2010). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 79-87. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 - 2010
Name (in English) Analysis of Precious Metals Price Development on World Wxchange Markets in 2005 - 2010
Authors MARŠÍK, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jitka PAPÁČKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/12:00000262
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) komoditní trhy; drahé kovy; cenový vývoj; statistické vyhodnocení
Keywords in English commodity markets; precious metals; price development; statisticalcal analysis
Tags KEM6, RIV12
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 9. 8. 2012 13:36.
Abstract
V předloženém článku autoři rozebírají vývoj ceny zlata, stříbra a platiny na komoditních trzích v období let 2005 - 2010. Jednotlivé komodity jsou vyhodnoceny z pohledu jak cenového vývoje, tak i z pohledu rizikovosti a vzájemných korelačních vazeb. Dále je provedeno intervalové třídění změn týdenních cen u všech sledovaných komodit. U zlata je provedena i analýza výhodnosti investice do této komodity v závislosti na vývoji kurzu české koruny a amerického dolaru.
Abstract (in English)
The article discuses the development of prices of gold, silver and platinum on commodity markets in 2005 - 2010. Commodities are analysed according to the development of price, risk and mutual correlations. Interval classification of week price changes of all commodities is included. For gold, a profitability of investment evaluation is performed considering the development of exchange rates of the Czech koruna (CZK) and the American dollar (USD).
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 08:56