SLABÁ, Marie. Marketing management I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 156 pp. ISBN 978-80-87278-84-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marketing management I : studijní opora pro kombinované studium
Authors SLABÁ, Marie.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 156 pp. 2011.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87278-84-0
Tags KCRM1, MAM_1, MAM_1a, MAZ, MRS
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:21.
Abstract
Znalosti oboru marketing management jsou v současné době považovány za jednu z klíčových kompetencí manažerů všech komerčních, ale i nekomerčních subjektů. Pro zvládnutí této oblasti je nezbytné si osvojit nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které si studenti v průběhu studia osvojí. Důraz je kladen zejména na moderní trendy a nové směry marketing managementu. Tato učební opora byla vytvořena jako základní učební pomůcka studentů předmětu Marketing Management 1. Předmět Marketing Management 1 a tedy i tato opora navazují na základní kurz marketingu – předmět Marketing a doplňuje učební text opory Marketing. Cílem předmětu Marketing Management 1 je prohloubit základní znalosti studentů získané v předmětu Marketing se specifickým zaměřením na získání nových znalostí z oblasti marketingového řízení. Tato opora má primárně sloužit především studentům kombinované formy studia, jimž přináší základní přehled okruhů, které je si nutné pro zdárné absolvování předmětu osvojit.
PrintDisplayed: 18/6/2024 14:44