VŠTE PSbk Nosné konstrukce
Název anglicky: Bearing structures
bakalářský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: VŠTE PS Pozemní stavby

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.