N_KST_1 Konstrukce staveb I.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2017
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_KST_1/K3: So 30. 9. 9:40–11:10 B4, 11:25–12:55 B4, 13:05–14:35 B4, Ne 22. 10. 14:50–16:20 B4, 16:30–18:00 B4, So 11. 11. 9:40–11:10 B4, 11:25–12:55 B4, 13:05–14:35 B4, L. Podolka
N_KST_1/P01: Po 9:40–11:10 A3, L. Podolka
N_KST_1/S01: Po 11:25–12:55 A3, L. Podolka
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 44 ) && MAX_PREZENCNICH ( 30 )
Znalosti z předmětů Pozemní stavby 1 až IV, Betonových konstrukcí I a II, Ocelových a dřevěných konstrukcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/65, pouze zareg.: 0/65
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předmět má studenta seznámit s problematikou dřevěných, ocelových, železobetonových prefabrikovaných a monolitických staveb, a to jak staveb nových, tak staveb určených k rekonstrukcím a sanacím. Zvláštní důraz je kladen nejen na problematiku statického návrhu, ale zejména na celkový design návrhu a obnovy. Předmět se zabývá problematikou v rámci celoživotního cyklu staveb, se zohledněním principů udržitelné výstavby. Obsahově je předmět určen zejména pro obnovu měst a sídel a případně jejich konverze.
Osnova
  • 1. Dřevěné stavby, návrh dřevěných skeletů a stěnových systémů dřevostaveb 2. Technologie provádění dřevostaveb, montážní podmínky, ochrana dřeva, opravy a sanace 3. Stavby s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí, výstavba, sanace a rekonstrukce 4. Ochrana proti korozi, protipožární ochrana, montážní podmínky, opravy a sanace 5. Konstrukce objektů pro bydlení postavených panelovou technologií, projektové podklady, národní a regionální varianty 6. Opravy a dispoziční úpravy, zajišťování statické únosnosti montovaných objektů pro bydlení a občanské vybavenosti města 7. Konstrukce prefabrikovaných průmyslových a inženýrských staveb 8. Sanace, rekonstrukce a zajištění únosnosti prefabrikovaných prvků 9. Specifika diagnostiky, průzkumy, materiály, technologie 10. Sanace, rekonstrukce a zajištění únosnosti monolitických konstrukcí 11. Proveditelnost detailů a jejich životnost 12. Realizace železobetonových staveb, užívání a údržba 13. Předpisová platforma a ekonomické aspekty výstavby
Literatura
    povinná literatura
  • PROCHÁZKA, Jaroslav. Navrhování betonových konstrukcí podle norem ČSN EN 1992 (Eurokódu 2). 1. vyd. Praha: ČBS Servis, 2010. 247 s. ISBN 978-80-87158-21-0. Obsah info
  • PUME, Dimitrij a Pavel KOŠATKA. Betonové konstrukce 20 : zděné konstrukce : navrhování podle Eurokódu 6. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 2 sv. (77. info
  • WITZANY, Jiří. Konstrukce pozemních staveb 60 : poruchy a rekonstrukce staveb. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. 356 s. ISBN 80-01-01144-5. info
    neurčeno
  • BROUKALOVÁ, Iva a Pavel KOŠATKA. Navrhování zděných konstrukcí : příručka k ČSN EN 1996. In Technická knižnice. 1. vyd. Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010. 143 s. Technická knižnice. ISBN 978-80-87438-02-2. Obsah info
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky77
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál5278
Příprava na závěrečný test1919
Účast na přednáškách2626
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Podmínkou přihlášení ke zkoušce je splnit požadavky cvičení. Výkresy budou předloženy ke kontrole dle harmonogramu na IS. Povinná účast na cvičení. Možné 3 absence. bez omluvy. Předmět je ukončen závěrečným testem. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, léto 2020, zima 2020.