N_KST_1 Konstrukce staveb I.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2015
Rozsah
2/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Ing. Nicolas Saliba, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_KST_1/K1: So 10. 10. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, So 7. 11. 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, So 19. 12. 14:50–16:20 A2, 16:30–18:00 A2, V. Kupilík
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 35 ) && MAX_PREZENCNICH ( 35 )
Znalosti z předmětů Pozemní stavby 1 až IV, Betonových konstrukcí I a II, Ocelových a dřevěných konstrukcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předmět má studenta seznámit s problematikou dřevěných, ocelových, železobetonových prefabrikovaných a monolitických staveb, a to jak staveb nových, tak staveb určených k rekonstrukcím a sanacím. Zvláštní důraz je kladen nejen na problematiku statického návrhu, ale zejména na celkový design návrhu a obnovy. Předmět se zabývá problematikou v rámci celoživotního cyklu staveb, se zohledněním principů udržitelné výstavby. Obsahově je předmět určen zejména pro obnovu měst a sídel a případně jejich konverze.
Osnova
  • 1. Dřevěné stavby, návrh dřevěných skeletů a stěnových systémů dřevostaveb 2. Technologie provádění dřevostaveb, montážní podmínky, ochrana dřeva, opravy a sanace 3. Stavby s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí, výstavba, sanace a rekonstrukce 4. Ochrana proti korozi, protipožární ochrana, montážní podmínky, opravy a sanace 5. Konstrukce objektů pro bydlení postavených panelovou technologií, projektové podklady, národní a regionální varianty 6. Opravy a dispoziční úpravy, zajišťování statické únosnosti montovaných objektů pro bydlení a občanské vybavenosti města 7. Konstrukce prefabrikovaných průmyslových a inženýrských staveb 8. Sanace, rekonstrukce a zajištění únosnosti prefabrikovaných prvků 9. Specifika diagnostiky, průzkumy, materiály, technologie 10. Sanace, rekonstrukce a zajištění únosnosti monolitických konstrukcí 11. Proveditelnost detailů a jejich životnost 12. Realizace železobetonových staveb, užívání a údržba 13. Předpisová platforma a ekonomické aspekty výstavby
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky77
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál5278
Příprava na závěrečný test1919
Účast na přednáškách2626
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Podmínkou přihlášení ke zkoušce je splnit požadavky cvičení. Výkresy budou předloženy ke kontrole dle harmonogramu na IS. Povinná účast na cvičení. Možné 3 absence. bez omluvy. Předmět je ukončen závěrečným testem. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zima2015/N_KST_1/index.qwarp
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, léto 2020, zima 2020.