S_CED_1 Czech

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karim Sidibe (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (pomocník)
Garance
Mgr. Karim Sidibe
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_CED_1/S01: Út 9:40–11:10 N205, K. Sidibe
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Either the essential skills of Czech language are necessary. The incoming student can be a total beginner.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The course is prepared for foreign students. The aim of the course is reaching of A1 level of their Czech language according to the descriptor of the Common European Framework of Reference for Languages. After the completion of the course, the students will gain the following language skills:
- the students understand basic phrases which are needed for everyday communication and can use these expressions and phrases
- can introduce themselves and other people and ask simple questions concerning well known: places, people and things and react to similar questions
- they can read simple texts (notices, signs, etc.)
- they can write a simple text in Czech language (holiday postcard, fill in a simple form, etc.)
- they are introduced with culture and everyday life in the Czech Republic
- they are able to perceive the intercultural differences between their native country and the Czech Republic
Výstupy z učení
Student can give personal information (address, telephone number, nationality, age, family and hobbies). He/She can discuss with other people what to do, where to go, and make arrangements to meet. He/She can describe past activities and experiences. He/She can write about aspects of his/her everyday life in simple phrases and sentences. He/She understand numbers, prices and times.
Osnova
 • 1) Who is who? Verbs: to be, to have.
 • 2) How are you?
 • 3) People, things, relations - nouns.
 • 4) How mutch is it? Money.
 • 5) Where I am?
 • 6) The Czech Republic, Budweis.
 • 7) At school, at the school canteen -prepositions, conjuctions.
 • 8) Time, days, months.
 • 9) My family.
 • 10) Signs.
 • 11) Food and drink.
 • 12) Travel.
 • 13) Services, shopping.
Literatura
  povinná literatura
 • Holá, L. New Czech step by step.Praha: Akropolis, 2012. ISBN 978-80-7470-019-4.
 • Holá, L. New Czech step by step. Activity book. Praha: Akropolis, 2012. ISBN 978-80-7470-019-4.
  doporučená literatura
 • Remediosová, H. Chcete mluvit česky? = Do you want to speak Czech? : workbook 1 = Wollen Sie Tschechisch sprechen? : Arbeitsbuch 1. Liberec : Harry Putz, 2014. ISBN 978-80-86727-30-1
 • Remediosová, H. Chcete ještě lépe mluvit česky?=Do you want to speak even better Czech?: Czech for advanced students: text book=Wollen Sie noch besser Tschechisch sprechen?: Tschechisch für Fortgeschrittene: Lehrbuch. Liberec,2013. ISBN 978-80-86727-28-8
 • Remediosová, H. Chcete mluvit česky? = Ni xiang shuo Jieke yu ma? : zhuan wei Zhongguo ren bian xie de xian dai Jieke yu jiao ji ke cheng : cong chu ji dao zhong ji : jiao ke shu. Liberec : Harry Putz, 2012. ISBN: 978-80-86727-26-4
 • http://www.locallingo.com
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - jazyková
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Continuous evaluation50 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál24 
Příprava na závěrečný test30 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1560
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Průběžné hodnocení 30 % (25 % ústní zkoušení, 5 % písemný projev) 30 %
Podmínky testu
Grading of the course both for full-time students: an exam during the semester, written test in the examination period. Successful graduates of the course have to get at least 70 points (from both parts together).

Continuous evaluation:

Semester test 30 % (25 % speaking exam, 5 % written test)

Final test:

Final test using ROPOT in the IS (70 %)

Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The attendance of students is mandatory, but it is not electronically monitored. The teacher do the attendance of students himself/herself.
Lessons will be online via MS Teams in accordance with the schedule.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Erasmus.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/S_CED_1