IPB Integrované projektování budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Aleš Kaňkovský (cvičící)
Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kristýna Prušková (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IPB/Q4: Ne 21. 3. 8:00–9:30 A1, 9:40–11:10 A1, So 17. 4. 9:40–11:10 A1, 11:25–12:55 A1, So 15. 5. 13:05–14:35 A1, 14:50–16:20 A1, 16:30–18:00 A1, A. Kaňkovský
IPB/S01: St 8:00–9:30 A2, St 9:40–10:25 A2, A. Kaňkovský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenta se způsobem plánování výstavby budov od počáteční fáze návrhu po fázi konečnou - facility management. Student pozná základní principy managementu stavebních procesů, jak tedy v tradičním smyslu, tak v novém trendu informačního modelování. Další částí předmětu je představení integrovaných systémů v budovách, sloužících pro efektivní facility management.
Výstupy z učení
Student zná způsoby plánování výstavby budov od počáteční fáze návrhu po fázi konečnou - facility management. Student ovládá základní principy managementu stavebních procesů, jak tedy v tradičním smyslu, tak v novém trendu informačního modelování. Student dokáže navrhnout integrované systémy v budovách, sloužících pro efektivní facility management.
Osnova
  • 1.Facility management, pojmy, obsah a uplatnění, legislativa ČSN EN 15221 2.Integrace činností, zabezpečení a rozvoj služeb, zvýšení efektivity 3.Prostor a infrastruktura, prostorové služby, pracoviště, technická infrastruktura, údržba 4.Lidé a organizace, zdraví, bezpečnost a ochrana, zaměření na uživatele objektů 5.Výpočtová a komunikační technologie – ICT, logistika 6.Kvalita služeb, strategická úroveň, taktická úroveň a provozní úroveň 7.Dohoda o úrovni služeb - SLA (Service level agreement) 8.Klíčové výkonnostní identifikátory - KPIs (Key performance indicators) 9.Rizika, monitorování a kontrola procesů dodávky služeb 10.Systémy hodnocení a certifikace udržitelnosti budov, certifikát kvality budovy 11. Hodnotící kritéria, environmentální, sociální, ekonomika a management 12. Základní principy multikriteriálního hodnocení, lineární bilanční model GEMIS 13. Environmentální kritéria, LCA – hodnocení životního cyklu staveb
Literatura
  • ČSN EN 15 221-1až 6 „Facility management – Část 1 až 6“ Vyskočil, V., Kuda, F.: Management podpurných procesu - Facility management. Management Press, 492 s. 2011, ISBN 978-80-7431-046-1 Kuda, F., Beránková, E.: Facility management v technické správě a ú
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Projekt1010
Příprava na průběžný test166
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1048
Příprava na závěrečný test2930
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi3910
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat min. 70 bodů.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/IPB