ACJ_4 Anglický jazyk IV

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Sádlo
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_4/A7: So 20. 3. 11:25–12:55 B3, 13:05–14:35 B3, 14:50–16:20 B3, Ne 28. 3. 9:40–11:10 B3, 11:25–12:55 B3, So 10. 4. 9:40–11:10 B3, 11:25–12:55 B3, 13:05–14:35 B3, Ne 2. 5. 16:30–18:00 B3, 18:10–19:40 B3, D. Raušer
ACJ_4/S01: Út 9:40–11:10 N004, St 14:50–16:20 N006, P. Sádlo
ACJ_4/S02: Út 13:05–14:35 N107, St 8:00–9:30 N010, P. Sádlo
ACJ_4/S03: Út 9:40–11:10 N007, St 8:00–9:30 N107, L. Turinská
Předpoklady
úspěšné zakončení předmětu ACJ_3 je doporučeno, ne požadováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta na úroveň odpovídající stupni B2- dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu dokáže student porozumět delším promluvám a dokáže sledovat i složitější výměnu názorů. Dále porozumí i delším článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy. Dokáže se srozumitelně vyjadřovat k široké škále problémů a účastnit se rozhovoru plynule a spontánně. Dokáže též napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat.
Výstupy z učení
Rozumí delším mluveným projevům, pokud téma dostatečně zná. Podrobně rozumí textům ze svého oboru a z okruhu svých zájmů. Dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmů a oboru studia. Umí napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy a předmětem studia. Je schopen vyjádřit své názory písemně i ústně s využitím delších souvětí a složitějších gramatických struktur odpovídajících úrovni B2- dle SERRJ.
Osnova
 • 1. Harmonie pracovního a soukromého života

  2. Rozdíly mezi pohlavími

  3. Svět práce

  4. Pracovní porady

  5. Formální dopisy

  6. Nakupování a stížnosti

  7. Filmy

  8. Slavní lidé

  9. Zprávy

  10. Předtuchy

  11. Detektivní záhady

  12. Televize

  13. Jak napsat článek

Literatura
  povinná literatura
 • OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English file: Intermediate. Student's book. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 9780194519106.
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test5 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2040
Příprava na závěrečný test2744
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
Průběžné hodnocení: 30 bodů (tj. 30 %, z~toho 25 bodů ústní zkoušení v~průběhu semestru a 5 bodů písemný projev v~průběhu semestru na téma zadané učitelem) - prezenční forma studia 30 %
on-line prostřednictvím IS VŠTE v~podobě „odpovědníků“ - prezenční forma 70 %
on-line prostřednictvím IS VŠTE v~podobě „odpovědníků“ - kombinovaná forma 100 %
Podmínky testu
Prezenční forma studia:

Hodnocení pro denní studium se skládá z~průběžného hodnocení v~průběhu semestru a písemného testu ve zkouškovém období. Celková klasifikace předmětu pro studenty denního studia, tj. body za test (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.

Průběžné hodnocení:

Průběžné hodnocení 30 % (25 % ústní zkoušení, 5 % písemný projev)

Závěrečné hodnocení:

Závěrečný test přes odpovědník 70 %

Kombinovaná forma studia:

Hodnocení pro kombinované studium se skládá ze závěrečného hodnocení. Celková klasifikace předmětu pro studenty kombinovaného studia, tj. body za test (100 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.

Závěrečné hodnocení:

Závěrečný test přes odpovědník 100 %

Navazující předměty
Informace učitele
Výuka bude probíhat kombinací předem nahraných videí a zvukových stop přístupných kdykoli v průběhu semestru (45 min) a online výuky (procvičování, konzultace prostřednictvím MS Teams, kdy bude přenášen obraz a zvuk.
Účast na seminářích je povinná a sledována.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/ACJ_4