N_EXK Navazující studium exkurze do podniku

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2014
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Ing. Rudolf Kampf
Department of Transport and Logistics - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Transport and Logistics - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_EXK/S01: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
Course objectives supported by learning outcomes (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost seznámit se s konkrétními firmami a podniky a poznat problematiku logistických technologií v praxi.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Odborná exkurze
Forms of Teaching
Excursion - language
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
závěrečná zpráva (in Czech)1010
účast na exkurzi (in Czech)4242
Total:5252
Assessment Methods and Assesment Rate
účast na exkurzi a závěrečná zpráva (in Czech) 100 %
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms summer 2015, winter 2015, Summer 2016, summer 2017, winter 2017, summer 2018, winter 2018, summer 2019, winter 2019, summer 2020, winter 2020, summer 2021, winter 2021.
  • Enrolment Statistics (winter 2014, recent)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2014/N_EXK