N_EXK Excursion

Institute of Technology and Business in České Budějovice
summer 2015
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Ing. Rudolf Kampf
Department of Transport and Logistics - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Transport and Logistics - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Prerequisites (in Czech)
OBOR ( CAP )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives supported by learning outcomes (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost seznámit se s konkrétními firmami a podniky a poznat problematiku logistických technologií v praxi.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Odborná exkurze
Forms of Teaching
Excursion - language
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
závěrečná zpráva (in Czech)1010
účast na exkurzi (in Czech)4242
Total:5252
Assessment Methods and Assesment Rate
účast na exkurzi a závěrečná zpráva (in Czech) 100 %
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms winter 2014, winter 2015, Summer 2016, summer 2017, winter 2017, summer 2018, winter 2018, summer 2019, winter 2019, summer 2020, winter 2020, summer 2021, winter 2021.
  • Enrolment Statistics (summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/summer2015/N_EXK