N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov

Institute of Technology and Business in České Budějovice
Summer 2016
Extent and Intensity
2/2. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Jana Dolejší (seminar tutor)
Ing. Pavlína Charvátová, Ph.D. (seminar tutor)
Markéta Pechová, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Pavlína Charvátová, Ph.D.
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_SFB/K1: Sat 5. 3. 8:00–9:30 B4, 9:40–11:10 B4, Sat 14. 5. 8:00–9:30 B4, 9:40–11:10 B4, P. Charvátová
N_SFB/K1a: Sat 9. 4. 8:00–14:35 D216, J. Dolejší
N_SFB/K1b: Sat 23. 4. 8:00–14:35 D215, J. Dolejší
Prerequisites (in Czech)
FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60
Course objectives supported by learning outcomes (in Czech)
Předmět se zabývá kvantifikací a hodnocením fyzikálních veličin ve vnitřním prostředí budov. První část je věnována tepelné ochraně budov zabývající se šířením tepla ve stavebních konstrukcích. Předmět stavební a prostorová akustika navazuje na studium bakalářské. První část se věnuje stavební akustice, kde se bude klást důraz na strukturální hluk a šíření vibrací stavebními konstrukcemi a návrhem. Druhou částí je prostorová akustika, která se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru a návrhem akustických úprav. 3D simulace prostorové akustiky budou prováděny v SOFTWARE ODEON.
Syllabus (in Czech)
  • Stručná osnova: 1. Fyzikální principy tepelné ochrany budov 2. Základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stavebních látek 3. Ustálený teplotní stav, konstrukce s deformovaným teplotním polem 4. Vlhkost stavebních látek a konstrukcí, šíření vlhkosti konstrukcí 5. Propustnost vzduchu, šíření vzduchu konstrukcí a budovou 6. Tepelná stabilita 7. Stavební akustika z hlediska strukturálního hluku 8. Prostředky analýzy vibrací 9. Základy odolnosti budov proti kmitání a otřesům 10. Technická seismicita 11. Stavební akustika budov 12. Prostorová akustika jednotlivých prostor 13. Základy 3d simulace v SOFTWARE ODEON
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms summer 2017, summer 2018, summer 2019, summer 2020, summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/summer2016/N_SFB