Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Petr Hrubý, CSc.
Pracoviště
 • Katedra strojírenství
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • doc.- 1988, Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor: Části a mechanismy strojů
 • CSc.- 1982, Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor: Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Ing.- 1972, Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor: Výrobní stroje a zařízení
Přehled zaměstnání
 • 2014 - dosud Vysoká škola technická a ekonomická v ČB, Katedra strojírenství, docent
 • 2012 - dosud OSVČ, odborný pracovník - Vzdělávání a školství, konzultace, poradenství, znalecká a expertní činnost
 • 2009 - 2012 Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra technické výchovy, akademický pracovník
 • 2002 - 2009 OSVČ
 • 2000 - 2002 Kozak Trading 1842, ředitel
 • 1996 - 2000 Drůbežářský závod Klatovy, člen představenstva
 • 1997 - 1999 Kozak Klatovy a.s., předseda představenstva, generální ředitel, likvidátor
 • 1994 - 1997 Předseda představenstva Kdynium Kdyně a.s.
 • 1994 - 1996 Člen představenstva Okula Nýrsko a.s.
 • 1994 - 1996 Člen představenstva IPS s.s. Karlovy Vary
 • 1994 - 1995 Člen představenstva VLNAP Nejdek a.s
 • 1994 - 1996 Místopředseda představenstva Avia a.s. Praha
 • 1993 - 1997 Spořitelní investiční společnost a.s., vedoucí, odborný referent - specialista správy aktiv
 • 1992 - 1993 DIOSS Blovice s.r.o., technicko obchodní náměstek
 • 1975 - 1992 Západočeská univerzita v Plzni (dříve VŠSE), docent, odborný asistent, vědecký pracovník
 • 1972 - 1975 Škoda Plzeň, konstruktér v Oddělení vývoje, Strojírenství
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zapojení do vědeckých řešitelských týmů, vedení vědeckých řešitelských týmů, školení aspirantů v oborech: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu, Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, Části a mechanismy strojů, Energetické stroje a zařízení.
 • Člen České společnosti pro mechaniku a České strojnické společnosti.
  Univerzitní aktivity
  • Vedení bakalářských prací, magisterských prací, oponentská činnost. Příprava projektů pro Grantovou agenturu ČR a Fond rozvoje vysokých škol.
  • Člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací.
  • Spolupráce s firmou KRAZ, Kremenčuk, Ukrajina
  Mimouniverzitní aktivity
  • 2009 Technologies Contest Plzeň, Recognition certifikat Člen České společnosti pro mechaniku při České akademii věd Člen České strojnické společnosti
  Vybrané publikace
  • HRUBÝ, Petr a Tomáš NÁHLÍK. MODELLING OF CRITICAL VELOCITIES OF THE CARDAN MECHANISM USING TRANSFER MATRIX METHOD. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. University of Zilina, 2021, roč. 23, č. 1, s. „B-33“-„B-38“, 6 s. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/COM.C.2021.1.B33-B38. URL info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Effects of Boundary Conditions on the Modal and Spectral Properties of the Shaft. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2020, roč. 22, č. 1, s. 42-47. ISSN 1335-4205. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Transversal vibrations of rods with an asymmetrically located burden. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2020. s. 622 - 628. ISBN 978-80-227-4983-1. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Mathematical model of gear pump reaction forces. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 531-538. ISBN 978-1-5108-8214-0. info
  • HRUBÝ, Petr. Zapojení studentů strojírenství do soutěže ve studentské věděcké a odborné činnosti. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 3, s. 21-23, 4 s. ISSN 1214-9187. info
  • SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. CREATIVE APPROACH OF STUDENTS TO USE GNU OCTAVE FOR SOLVING THEIR HOMEWORK. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 4702-4707. ISBN 978-84-697-9480-7. info
  • SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. STUDENTS’ ENGAGEMENT TO RESEARCH AND DEVELOPMENT OF GEAR PUMPS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 4727-4730. ISBN 978-84-697-9480-7. info
  • HRUBÝ, Petr. Integrální semestránlní práce jako základ pro absolvenstkou práci. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 4, s. 13-15. ISSN 1214-9187. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Model of rotor deformation due to the Earthquake. In neuveden. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2018. s. 31-38. ISBN 978-619-7408-44-7. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Mathematical modelling of shafts in drives. Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2018, roč. 20, č. 4, s. 36-40. ISSN 1335-4205. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Spacial combined bending-gyratory vibration equations of motion. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2018. s. 64-69. ISBN 978-80-7582-065-5. info
  • NÁHLÍK, Tomáš, Petr HRUBÝ a Dana SMETANOVÁ. STUDENTS OF MECHANICAL ENGINEERING ENGAGEMENT TO UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 9406-9409. ISBN 978-84-09-05948-5. URL info
  • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. Calculation methods of parametrs of dynamic models of shafts in drives with hooke's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 87-90. ISBN 978-0-9935191-4-7. info
  • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. Dynamic stress-strain analysis of shafts in drives with Hookes's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 83-86. ISBN 978-0-9935191-4-7. info
  • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. Speed resonances of coupled shafts in drives with Hooke's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 79-82. ISBN 978-0-9935191-4-7. info
  • SMETANOVÁ, Dana a Petr HRUBÝ. Zapojení studentů Strojírenství do vědecko-výzkumné činnosti. Media4u Magazine. Praha: Ing. J. Chromý, 2017, roč. 14, č. 3, s. 54-56, 13 s. ISSN 1214-9187. info
  • HRUBÝ, Petr a Dana SMETANOVÁ. KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 85-91. ISSN 1339-3189. info
  • HRUBÝ, Petr. VÝPOČTY SVARŮ ČÁSTÍ ROTUJÍCÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 67-76. ISSN 1339-3189. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 77-84, 13 s. ISSN 1339-3189. info
  • NÁHLÍK, Tomáš a Petr HRUBÝ. KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 144-148. ISSN 1339-3189. info
  • KOPŘIVA, Lukáš a Petr HRUBÝ. 3D tisk budov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 24-30. ISSN 1339-3189. info
  • HRUBÝ, Petr, Pavla ŽIDKOVÁ a Jan PROCHÁZKA. MATEMATICKÝ MODEL PRO VÝPOČET SILOVÝCH POMĚRŮ V KINEMATICKÝCH VAZBÁCH ZUBOVÉHO ČERPADLA. 1. vyd. Hradec Králové, ČR: MaGNANIMITAS, 2017. s. 1290-1299. ISBN 978-80-87952-22-1. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Proposal Mathematical Model for Calculation of Modal and Spectral Properties. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017. s. 131-140. ISBN 978-80-7582-026-6. URL info
  • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Application of the finite element method in determination of modal and spectral properties of propeller shaft´s bending vibrations. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 5th biannual CER Comparative European Research Conference : International scientific conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 132-135. ISBN 978-0-9928772-9-3. info
  • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. CARDAN SHAFT STEADY STATE RESPONSE ON ROTATING TORQUE EXCITATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 136-140. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. CRITICAL ANGULAR VELOCITIES OF CARDAN SHAFT BENDING-GYRATORY VIBRATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 131-135. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. BENDING OSCILLATIONS ANALYSIS OF KINEMATIC EXCITATED PROPSHAFT. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 141-145. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. MATHEMATICAL MODEL OF ONE-DIMENSIONAL CONTINUUM IN STATE OF COMBINED BENDING-GYRATORY VIBRATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 120-125. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. TRANSFER MATRICES DERIVATION OF BASIC ELEMENTS OF PROPSHAFTS DYNAMIC MODELS. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 126-130. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • KUČERKA, Daniel, Ondrej STOPKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Assessing the Relationship of Mineability of Rocks and Machines for Earthwork. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 368-373. ISSN 1877-7058. info
  • NĚMEC, František, Daniel KUČERKA, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Proposal of Database Structure for Foundation Soil for Civil Engineering Purposes. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 422-426. ISSN 1877-7058. info
  • VLČEK, Jozef, Miroslav GOMBÁR, Svatopluk MIKA a Petr HRUBÝ. Interaction Evaluation with Subsoil and Global Stability Evaluation of High MSW Structure. In Marian DRUSA, Isik YILMAZ, Marian MARSCHALKO, Eva COÏSSON and Andrea SEGALINI. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban planning Symposium 2016 WMCAUS 2016. Volume 161. Prague, Czech Republic: Procedia Engineering- Elsevier Ltd, 2016. s. 185-189. ISSN 1877-7058. info
  • HRUBÝ, Petr, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC a Pavla ŽIDKOVÁ. NÁVRH SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU. In MMK 2016 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V􀄋DECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1722-1730. ISBN 978-80-87952-17-7. info
  • HRUBÝ, Petr a Lenka KLEISNEROVÁ. Kritické otáčky hřídelů. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 3923-3931. ISBN 978-80-87952-07-8. info

15. 3. 2017


Životopis: doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. (učo 17584), verze: čeština(1), změněno: 15. 3. 2017 14:47, K. Petrášová