Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Lukáš Polanecký
Pracoviště
 • Katedra ekonomiky
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Katedry ekonomiky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ing. - 2013, ZF JČU České Budějovice, obor: Agropodnikání
 • Bc. - 2011, ZF JČU české Budějovice, obor: Agropodnikání
Přehled zaměstnání
 • 2016 - dosud: VŠTE, Katedra ekonomiky, pověřen vedením Katedry ekonomiky
 • 2015 - 2016: VŠTE, Katedra ekonomiky, asistent (zástupce vedoucího katedry)
 • 2013 - 2014: VŠTE, Katedra ekonomiky a managementu, asistent
Pedagogická činnost
 • Podniková ekonomika I
 • Podniková ekonomika II
 • Finanční řízení I
 • Finanční řízení podniku II
 • Organizace veřejné správy
 • Ostatní pedagogická činnost - vedení bakalářských prací, oponentura diplomových prací
Mimouniverzitní aktivity
 • Školení interních auditorů - normy IFS Food, ISO 9001, systém kritických bodů HACCP
Vybrané publikace
 • RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ and Daniel KUČERKA. Innovative Eco-Technologies to Reduce Emissions in the Manufacturing Processes of Special Wood Products. In Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.,Drusa M.,Yilmaz I.,Torok I. WMESS - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Neuveden: IOP Conference Series: Earth and Environmental Scienc, 2019. p. nestránkováno, 9 pp. ISSN 1755-1315. info
 • RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ and Daniel KUČERKA. Technological and Product Innovation in the Manufacturing Process of Ecologically Acceptable Lignocellulosic Materials. In Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.,Drusa M.,Yilmaz I.,Torok I. WMESS - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Neuveden: IOP Conference Series: Earth and Environmental Scienc, 2019. p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1755-1315. info
 • RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ and Miroslav PAĽUN. "Evaluation criteria in the quality management of manufacturing processes for the surface treatment of special wood products ". In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 32th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 15-16 November, Seville, Spain, 2018. Scopus conference. Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2019. p. 3230-3237. ISBN 978-0-9998551-1-9. info
 • CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA and Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí (Lexicon of entrepreneurial competences terms). 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 pp. ISBN 978-80-7468-138-7. info
 • KMECOVÁ, Iveta, Jaroslav STUCHLÝ, Lukáš POLANECKÝ and Michal ŠUTA. Analysing structure of employed and unemployed population of Czech Republic as part of human capital on labour market. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019, vol. 12, No 1, p. 121-141. ISSN 1805-9112. info
 • CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA and Marek VOKOUN. Handbuch für Unternehmensgründer (Handbook for entrepreneurs). 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 64 pp. ISBN 978-80-7468-140-0. info
 • VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Jan URBAN, Simona HAŠKOVÁ and Lucie ŠVEHLOVÁ. Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru (Stabilization and development of small and medium-sized enterprises in rural areas). 2019. info
 • VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, František STELLNER, Marek VOKOUN, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Jan URBAN, Simona HAŠKOVÁ and Lucie ŠVEHLOVÁ. Malé a střední podniky – současnost a vize (Small and medium-sized enterprises – present and vision). 2019. info
 • POLANECKÝ, Lukáš and Kateřina ZÍSKALOVÁ. Moderní ubytování v České republice podle nejnovějších světových trendů ("MODERN ACCOMMODATION ACCORDING TO WORLD’S TRENDS IN CZECH REPUBLIC "). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 88-96. ISSN 1339-3189. info
 • POLANECKÝ, Lukáš and Tereza DVOŘÁKOVÁ. Value of travel time. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 81-87. ISSN 1339-3189. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob podle základního EOQ modelu (STOCKPILE MANAGEMENT BY BASIC EOQ). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 133-138. ISSN 1339-3189. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. Elementární aplikace obyčejných diferenciálních rovnic v praxi (ELEMENTARY APPLICATION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PRACTICE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 128-132, 6 pp. ISSN 1339-3189. info
 • RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ, Daniel KUČERKA and Gabriela RUČKOVÁ. Product and Technological Innovation - New Fibrous Wood Biocomposites. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 25-26 Apr., Milan, Italy, 2018. 1st ed. Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. p. 5735-5739. ISBN 978-0-9998551-0-2. info
 • RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ, Daniel KUČERKA and Gabriela RUČKOVÁ. Product Innovations in Special Porous Fiber Composites. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 25-26 Apr., Milan, Italy, 2018. 1st ed. Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. p. 6074-6078. ISBN 978-0-9998551-0-2. info
 • POLANECKÝ, Lukáš, Zdeněk CAHA, Kristina KABOURKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Radek SOBĚHART, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA and Marek VOKOUN. Primární sektor v Jihočeském kraji v 21. století (Primary sector in the South Bohemian Region in the 21st century). RAM - Verlag, Germany. Lüdenscheid, Germany: RAM - Verlag, Germany, 2018. 140 pp. ISBN 978-3-942303-75-0. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ FIRMY „LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P.“ PROSTŘEDNICTVÍM METOD FINANČNÍ ANALÝZY (ANALYSIS OF FINANCIAL HEALTH OF THE COMPANY "FORESTS OF THE CZECH REPUBLIC, S. P." THROUGH FINANCIAL ANALYSIS METHODS). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 88-96. ISSN 1339-3189. info
 • POLANECKÝ, Lukáš and Martin MARŠÍK. Příjezdový turistický ruch a jeho dopad na vývoj národního hospodářství České republiky (THE INCOMING TOURISM AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY OF CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 49-53. ISSN 1339-3189. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. Teorie řízení zásob pohledem matematických modelů (THEORY OF INVENTORY MANAGEMENT WITH A VIEW OF MATHEMATICAL MODELS). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 86-93. ISSN 1339-3189. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. Řízení finanční stability firmy "Rybářství Třeboň" prostřednictvím metod finanční analýzy (Management of Financial Stability of Třeboň Fishery by Means of Financial Analysis). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 1, p. 108-117. ISSN 1214-4967. info
 • POPÍLKOVÁ, Markéta, Romana PÍCHOVÁ, Kristina KABOURKOVÁ and Lukáš POLANECKÝ. Nákup a řízení zásob: vysokoškolská skripta (Purchase and inventory management). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 117 pp. ISBN 978-80-7468-124-0. info
 • LUKOSZOVÁ, Xenie and Lukáš POLANECKÝ. Innovation in Supply Chain Management. In Edited by: Martin Lukeš, Jan Mísař, Jan Mareš, Ondřej Dvouletý, Miroslav Špaček, Ivana Svobodová. Proceedings of the 4th International Conference. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomia, 2016. p. 406-417. ISBN 978-80-245-2153-4. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. Řízení a ekonomické zhodnocení včelařských chovů (Management and economic evaluation of beekeeping farms). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, p. 75-86. ISSN 2464-7217. info
 • MARŠÍK, Martin and Lukáš POLANECKÝ. Analysis of inbound tourism from the People's Republic of Cina and its impact on the national economy of the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. p. 12-20. ISBN 978-7-5103-1428-5. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. Katedra ekonomiky (Department of Economics). In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016. p. 160-165. ISBN 978-80-86277-83-7. info
 • POLANECKÝ, Lukáš and Xenie LUKOSZOVÁ. Inventory management theory: a Critical Review. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 3, p. 79-89. ISSN 1805-9112. info
 • POLANECKÝ, Lukáš and Daniel RAUŠER. Self-reflection on Learning Styles of Students in the Tertiary Education Sector. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 2, p. 78-92. ISSN 1805-9112. info
 • ZEMAN, Robert and Lukáš POLANECKÝ. Frančajzing kak sposob vedenija biznesa i jego primenenije na praktike (Franchising as a way of business and his application in practise.). Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2015, roč. 6, No 6, p. 50-56. ISSN 2310-4570. info
 • ZEMAN, Robert and Lukáš POLANECKÝ. Heavy equipment leasing. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, No 2, p. 7-13. ISSN 2073-5537. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. Šikana a agresivita mezi dětmi (Bullying and aggressivity between childern). In Lidská práva v proměnách času : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. p. 92-99. ISBN 978-80-7394-453-7. info
 • POLANECKÝ, Lukáš, Iveta KMECOVÁ and Robert ZEMAN. Use of protected geographical indication and its influence on a given product in the Czech Republic. In Big data & Analytics for Business : sborník příspěvků. 1. vyd. New Delhi: Society For Education and Research Development, 2014. p. 196-201. ISBN 978-1-63415-497-0. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. Rozvoj vysokých škol v ČR po roce 1989 (Development of universities in the Czech Republic after 1989). In Valeš Lukáš, Petráš Jiří. Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. p. 230-235. ISBN 978-80-87472-75-0. info
 • ZEMAN, Robert and Lukáš POLANECKÝ. Factoring and its use in domestic and foreign trade. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, No 4, p. 49-54. ISSN 2073-5537. info
 • KABOURKOVÁ, Kristina and Lukáš POLANECKÝ. Charakteristika podnikatelů - fyzických osob - v České republice (Characterirstics of enterpreneurs . Individuals . In Czech republic). Ekonomické spektrum. Vranov nad Topl'ou: CAESaR, 2014, roč. 9, 3-4, p. 37-44. ISSN 1336-9105. info
 • POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob (Inventory management). In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. p. 492-497. ISBN 978-80-7468-059-5. info

2017/06/07


Životopis: Ing. Lukáš Polanecký (učo 15371), verze: čeština(1), změněno: 7. 6. 2017 09:23, L. Klokočková