U lokálních správců naleznete odpověď na otázky týkající se konkrétního využití IS VŠTE určitou fakultou, např. Kdy u nás probíhá elektronický zápis? nebo technických obtíží při přístupu k IS VŠTE.

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS VŠTE je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS VŠTE (tzv. primární heslo VŠTE).

Dále jsou uvedeny kontakty na osoby, zajišťující koordinaci zavádění IS VŠTE. S dotazy týkajícími se dat v IS VŠTE (stav Katalogu předmětů, termíny zkoušek, ...) se prosíme obracejte primárně na ně.

itemVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Konzultace ohledně informačního systému zajišťuje:
Bc. Andrea Nohavová
Více informací najdete v sekci Lidé


Dotazy, připomínky, komentáře: vsteis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz