Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Aplikované úlohy v základním kurzu matematiky. Online. In RNDr. Jana Volná, Ph.D. a kolektiv. Sborník z 29. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 2024. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2024, s. 34-39. ISBN 978-80-248-4745-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31490/9788024847450.

  2023

  1. SMETANOVÁ, Dana, Tomáš NÁHLÍK, Ivo OPRŠAL a Zdeněk DUŠEK. Dobrá praxe Support centra při VŠTE v Českých Budějovicích. Online. In ing. Petra Schreiberová, Ph.D. a kolektiv. Sborník z 28. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 2023. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2023, s. 124-128. ISBN 978-80-248-4681-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31490/9788024846811.

  2018

  1. SMETANOVÁ, Dana a Květa PAPOUŠKOVÁ. COMPUTER-ADAPTIVE TESTING OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN COMBINED FORM OF STUDY. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018, s. 2214-2218. ISBN 978-84-09-02709-5.
  2. NÁHLÍK, Tomáš a Zdeněk DUŠEK. PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018, s. 9410-9413. ISBN 978-84-09-05948-5.

  2017

  1. SMETANOVÁ, Dana. Affine Lagrangians in Second Order Field Theory. Online. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017, s. 217-225. ISBN 978-80-7582-026-6.
  2. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 352-358. ISBN 978-80-227-4650-2.

  2016

  1. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ, Vladislav BIBA a Irena HINTERLEITNER. Mercator’s Projection – a Breakthrough in Maritime Navigation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 182-184. ISSN 0469-6255.

  2015

  1. MIKEŠ, Josef, Elena STEPANOVA, Alena VANŽUROVÁ, Bácso SÁNDOR, Vladimir BEREZOVSKI, Elena CHEPURNA, Marie CHODOROVÁ, Hana CHUDÁ, Michail GAVRILCHENKO, Michael HADDAD, Irena HINTERLEITNER, Marek JUKL, Lenka JUKLOVÁ, Dzhanybek MOLDOBAEV, Patrik PEŠKA, Igor SHANDRA, Mohsen SHIHA, Dana SMETANOVÁ, Sergej STEPANOV, Vasilij SOBCHUK a Irina TSYGANOK. Differential Geometry of Special Mappings. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2015, 566 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4671-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2024 17:02