Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2018

  1. NÁHLÍK, Tomáš and Zdeněk DUŠEK. PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. p. 9410-9413. ISBN 978-84-09-05948-5.
  2. NÁHLÍK, Tomáš and Květa PAPOUŠKOVÁ. "VISUALIZATION OF PARAMETRIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING MATHEMATICS". In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. p. 6289-6294. ISBN 978-84-09-02709-5.
  3. ANTOŠ, Karel. Využžití experimentování jako heuristického přístupu při výuce matematiky (Using Experimentation as Heuristic Approach in teaching Mathematics). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, vol. 15, No 4, p. 29-34. ISSN 1214-9187.
Display details
Displayed: 25/1/2022 02:53