Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KUČERA, Jiří a Tomáš ANDELÍK. A historical excursion through the development of cryptocurrencies in the world. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2021, roč. 14, č. 1, s. 71-85. ISSN 1805-9112.
 2. ROWLAND, Zuzana, George LAZAROIU a Ivana PODHORSKÁ. Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate. Risks. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 1, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 2227-9091. doi:10.3390/risks9010001.
 3. 2020

 4. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. Better results of artificial neural networks in predicting ČEZ share prices. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 2, s. 259-278. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-2/18.
 5. MACHOVÁ, Veronika, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of gold on the New York stock exchange. Social and Economic Revue. Trenčín, Slovensko: Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University in Trenčín, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 61-72. ISSN 2585-9358.
 6. OLHA, Kuzmenko, Petr ŠULEŘ, Serhiy LYEONOV, Judrupa ILZE a Anton BOIKO. Data mining and bifurcation analysis of the risk of money laundering with the involvement of financial institutions. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 3, s. 332-339. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-3/22.
 7. DIAS, Rui, Pedro PARDAL, Nuno TEIXEIRA a Veronika MACHOVÁ. Financial market integration of ASEAN-5 with China. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 46-63. ISSN 1805-9112.
 8. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Innovations in management forecast: Time development of stock prices with neural networks. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukrajina: Sumy State University, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 324-339. ISSN 2218-4511.
 9. PARDAL, Pedro, Rui DIAS, Petr ŠULEŘ, Nuno TEIXEIRA a Tomáš KRULICKÝ. Integration in Central European capital markets in the context of the global COVID-19 pandemic. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun: Institute of Economic Research, 2020, roč. 15, č. 4, s. 627 - 650. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2020.027.
 10. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK, Tomáš KRULICKÝ a Pedro PARDAL. Predicting future Brent oil price on global markets. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technical University of Košice, 2020, roč. 25, č. 3, s. 375-392. ISSN 1335-1788. doi:10.46544/AMS.v25i3.10.
 11. BRABENEC, Tomáš, Petr ŠULEŘ, Jakub HORÁK a Miloš PETRÁŠ. Prediction of the future development of gold price. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Faculty of Miing, Ecology, Process Control and Geotechnologies, Technical University of Košice, 2020, roč. 25, č. 2, s. 250-262. ISSN 1335-1788. doi:10.46544/AMS.v25i2.11.
 12. DIAS, Rui, Nuno TEIXEIRA, Veronika MACHOVÁ, Pedro PARDAL, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Random walks and market efficiency tests: Evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic. Oeconomia Copernicana. Olsztyn, Polsko: INST BADAN GOSPODARCZYCH, 2020, roč. 11, č. 4, s. 585-608. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2020.024.
 13. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ a Josef MAROUŠEK. The influence of the international price of oil on the value of the EUR/USD exchange rate. Journal of Competitiveness. Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, roč. 12, č. 2, s. 167-190. ISSN 1804-171X.
 14. ŠULEŘ, Petr, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Validation of the prediction of ČEZ stock prices. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 194-210. ISSN 1805-9112.
 15. 2019

 16. HORÁK, Jakub a Tomáš KRULICKÝ. Comparison of exponential time series alignment and time series alignment using artificial neural networks by example of prediction of future development of stock prices of a specific company. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101006.
 17. VOCHOZKA, Marek a Jakub HORÁK. Comparison of neural networks and regression time series when estimating the copper price development. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 169-181. ISBN 978-3-030-11753-5.
 18. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Considering seasonal fluctuations in equalizing time series by means of artificial neural networks for predicting development of USA and People ́s Republic of China trade balance. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 2, s. 178-193. ISSN 1805-9112. doi:10.36708/Littera_Scripta2019/2/0.
 19. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Petr ŠULEŘ. Equalizing seasonal time series using artificial neural networks in predicting the Euro-Yuan exchange rate. Journal of Risk and Financial Management. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 12, č. 2, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm12020076.
 20. MACHOVÁ, Veronika a Jan MAREČEK. Estimation of the development of Czech Koruna to Chinese Yuan exchange rate using artificial neural networks. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101012.
 21. MACHOVÁ, Veronika a Marek VOCHOZKA. Using artificial intelligence in analysing and predicting the development of stock prices of a subject company. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 235-245. ISBN 978-3-030-11753-5.
 22. 2018

 23. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural network and regression time series in the prediction the development of the afternoon platinum price on the New York stock exchange. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 216-228. ISSN 1339-3189.
 24. ROUSEK, Pavel, Eva ROSOCHATECKÁ a Marianna PSÁRSKA. Inflation forecasting on a specific example. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 137-146. ISSN 1339-3189.
 25. ROUSEK, Pavel. Redefinice poptávky po veřejných statcích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 147-152. ISSN 1339-3189.
 26. ROUSEK, Pavel. Vzdělání jako veřejný a veřejně poskytovaný statek. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 153-158. ISSN 1339-3189.
 27. 2017

 28. VOCHOZKA, Marek. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of palladium on the New York Stock Exchange. Trends Economics and Management. Brno: Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017, roč. 30, č. 3, s. 73-83. ISSN 1802-8527.
 29. ROUSEK, Pavel. Critical Evaluation of Czech Municipal Spending Predictive Models. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš a Jan Mísař. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2017 - Proceedings of the 5th International Conference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2017. s. 871-882. ISBN 978-80-245-2216-6.
 30. DVOŘÁKOVÁ, Lenka. CZ GDP Prediction via neural networks and Box-Jenkins Method. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 31. ROUSEK, Pavel a Simona HAŠKOVÁ. Changes in the Concept of Public Greenery on the Basis of an Analysis of Czech Municipal Financing. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 32. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 131-143. ISSN 1339-3189.
 33. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen platiny na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 141-154. ISSN 1339-3189.
 34. YAPING, He, Sheng PENGFEI a Marek VOCHOZKA. Pollution caused by finance and the relative policy analysis in China. Energy & Environment. London: Sage Publications, 2017, roč. 28, č. 7, s. 808-823. ISSN 2048-4070. doi:10.1177/0958305X17729782.
 35. HAŠKOVÁ, Simona. Predikce budoucího vývoje cen akcií pomocí neuronových sítí na základě denních a měsíčních dat o ceně akcií. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 33-48. ISSN 1339-3189.
 36. VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Stock price development forecasting using neural networks. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901032.
 37. HAŠKOVÁ, Simona. Strategic Partnership of Independent States as a Game. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 38. HAŠKOVÁ, Simona a Petr VOLF. The Contribution of Foreign Direct Investments to the Convergence of Regions in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, Neuveden, č. 2, s. 23-33. ISSN 1805-9112.
 39. ROUSEK, Pavel. The impact of the economic crisis on Czech municipal expenditures. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901023.
 40. MAREČEK, Jan a Veronika MACHOVÁ. The influence of public debt on the performance of the economy. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901018.
 41. ROUSEK, Pavel. Základní komparace finančních metod soukromého a veřejného sektoru. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 77-86. ISSN 1339-3189.
 42. 2016

 43. HAŠKOVÁ, Simona. MACROECONOMIC ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF EUROPEAN MONETARY INTEGRATION. In Kliestik Tomas. Proceedings of 16th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences Location. 1st. Žilina: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016. s. 620-627. ISBN 978-80-8154-191-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 1. 2022 06:40