Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MAJERNÍK, Ján, Štefan GAŠPÁR, Martin PODAŘIL a Jan KOLÍNSKÝ. Optimization of the Runner Numerical Design Dimensions using the Simulation Program. Manufacturing technology, Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2019, roč. 19, č. 2, s. 273 - 279. ISSN 1213-2489.
 2. MAJERNÍK, Ján, Štefan GAŠPÁR, Martin PODAŘIL a Jan KOLÍNSKÝ. The influence of the Gate Geometry on Selected Process Parameters in the High Pressure Die Casting Technology. Manufacturing technology, Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2019, roč. 19, č. 1, s. 101-106. ISSN 1213-2489.
 3. 2018

 4. KOLÍNSKÝ, Jan. METHOD OF DESCRIBING THE HEAT EXCHANGER PERFORMANCE. MM Science Journal, Praha: MM Science Journal, 2018, neuveden, č. 12, s. 2686-2689. ISSN 1803-1269.
 5. 2017

 6. KOLÍNSKÝ, Jan. Characteristics of model heat exchanger. In Pavel Žitek, Marek Klimko and Kateřina Newton. 36TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. Melvile: American Institute of Physics, 2017. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-0-7354-1572-0.
 7. SCHMIRLER, Michal, Hana NETŘEBSKÁ a Jan KOLÍNSKÝ. The determination of viscosity at liquid mixtures – Comparison of approaches. In Pavel Žitek, Marek Klimko and Kateřina Newton. 36TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. Melvile: American Institute of Physics, 2017. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-0-7354-1572-0.
 8. 2016

 9. KOLÍNSKÝ, Jan a Ján KMEC. UŽITÍ APLIKACE EXCEL PŘI TVORBĚ PROGRAMOVÉHO MODULU PODPORUJÍCÍHO NÁVRH NALISOVANÉHO SPOJE NÁBOJE S HŘÍDELEM. In MMK 2016 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V􀄋DECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1785-1789, 5 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 10. 2015

 11. KOLÍNSKÝ, Jan, L. NOVÁKOVÁ a J. ADAMEC. Measurement of flow characteristics in a model of aneurysm by PIV and FLIF method. Strojírenská technologie, Ústí nad Labem, 2015. ISSN 1211-4162.
 12. NOVÁKOVÁ, L., Jan KOLÍNSKÝ, J. ADAMEC, J. KUDLIČKA a J. MALÍK. Vascular stenosis asymmetry influences considerably pressure gradient and flow volume. Physiological Research, Praha, 2015.
 13. 2014

 14. KOLÍNSKÝ, Jan, L. NOVÁKOVÁ a J. ADAMEC. Identifikace pohybujících se stěn při zpracování PIV signálu. In 33. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. 2014. s. 41-43, 3 s.
 15. KOLÍNSKÝ, Jan, J ADAMEC a L NOVÁKOVÁ. Simultaneous flow field and tube wall deformation measurement. 31st Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 2014.
 16. KOLÍNSKÝ, Jan, L. NOVÁKOVÁ a J. ADAMEC. Simultaneous flow field and tube wall deformation measurement. In 31st Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. 2014. s. 74-75, 2 s.
 17. KOLÍNSKÝ, Jan a J NOVOTNÝ. Výkonové charakteristiky pilotní sady modelových výměníků. oponovaná zpráva č. VZ112-2014-302, ČVUT FS ÚMMT, Praha, 2014, 2014.
 18. NOVÁKOVÁ, L, Jan KOLÍNSKÝ a J ADAMEC. Výměník s paralelními kanály pro detailní studium sdílení tepla. výzkumná zpráva č. Z-14-202, ČVUT FS ÚMMT, Praha, 2014.
 19. 2013

 20. KOLÍNSKÝ, Jan, L. NOVÁKOVÁ, J. ADAMEC a J. KUDLIČKA. Experimental investigation of flow through a constricted tube. In Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Croatian Society of Mechanics. 2013. s. 69-70, 2 s.
 21. KOLÍNSKÝ, Jan, L. NOVÁKOVÁ a J. ADAMEC. Určení součinitele místní ztráty pro zúžení trubice. In XXXII. Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. 2013. s. 135-137, 3 s.
 22. 2010

 23. KOLÍNSKÝ, Jan a J ADAMEC. Měření metodou PIV v modelech nestálé geometrie. 24th Symphosium on Anemometry, str. nečíslováno, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2010.
 24. KOLÍNSKÝ, Jan a J. ADAMEC. Měření metodou PIV v modelech nestálé geometrie. In 24th Symphosium on Anemometry. : Institute of Hydrodynamics, ASCR, 2010.
 25. DVOŘÁK, L, J ČÍŽEK, Jan KOLÍNSKÝ, L NOVÁKOVÁ a P VÍTKOVIČ. Určování parametrů vzduchu po průchodu vodní clonou. 24 th Symphosium on Anemometry, str. nečíslováno, Institute of Hydrodynamics, Praha, 2010.
 26. DVOŘÁK, L., J ČÍŽEK, Jan KOLÍNSKÝ, L. NOVÁKOVÁ a P. VÍTKOVIČ. Určování parametrů vzduchu po průchodu vodní clonou. In Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow. 2010.
 27. 2009

 28. KOLÍNSKÝ, Jan, J MATĚCHA a J NOVOTNÝ. PIV Measurement of oscillatory flow field in compliant tube. Proceedings of ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting, 2009.
 29. KOLÍNSKÝ, Jan, J. MATĚCHA a J. NOVOTNÝ. PIV Measurement of oscillatory flow field in compliant tube. In Proceedings of ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting. 2009. s. 1749-1752, 4 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2020 05:37