Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HRUBÝ, Petr a Tomáš NÁHLÍK. MODELLING OF CRITICAL VELOCITIES OF THE CARDAN MECHANISM USING TRANSFER MATRIX METHOD. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. University of Zilina, 2021, roč. 23, č. 1, s. „B-33“-„B-38“, 6 s. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/COM.C.2021.1.B33-B38.
 2. 2020

 3. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Effects of Boundary Conditions on the Modal and Spectral Properties of the Shaft. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2020, roč. 22, č. 1, s. 42-47. ISSN 1335-4205.
 4. NÁHLÍK, Tomáš. Fishsperm Analysis. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2020. s. 824 - 833. ISBN 978-80-227-4983-1.
 5. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Transversal vibrations of rods with an asymmetrically located burden. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2020. s. 622 - 628. ISBN 978-80-227-4983-1.
 6. 2019

 7. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Mathematical model of gear pump reaction forces. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 531-538. ISBN 978-1-5108-8214-0.
 8. NÁHLÍK, Tomáš. STUDENTS APPROACH TO THE HOMEWORK FROM THE SUBJECT EXPERIMENTAL METHODS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Inted 2019 PROCEEDINGS. INTED2019 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2019. s. 4145-4149. ISBN 978-84-09-08619-1.
 9. NÁHLÍK, Tomáš. USING OCTAVE AS A SIMULATION ENVIRONMENT FOR TEACHING WAVES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Inted 2019 PROCEEDINGS. INTED2019 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2019. s. 4127-4133. ISBN 978-84-09-08619-1.
 10. NÁHLÍK, Tomáš. 3D reconstruction and volume measurement of microscopic images using MATLAB. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 853-858. ISBN 978-1-5108-8214-0.
 11. 2018

 12. NÁHLÍK, Tomáš a Dana SMETANOVÁ. Applications of Gyroscopic Effect in Transportation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 293-296. ISSN 0469-6255.
 13. SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. CREATIVE APPROACH OF STUDENTS TO USE GNU OCTAVE FOR SOLVING THEIR HOMEWORK. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 4702-4707. ISBN 978-84-697-9480-7.
 14. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Mathematical modelling of shafts in drives. Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2018, roč. 20, č. 4, s. 36-40. ISSN 1335-4205.
 15. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Model of rotor deformation due to the Earthquake. In neuveden. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2018. s. 31-38. ISBN 978-619-7408-44-7.
 16. NÁHLÍK, Tomáš. Názory studentů na výuku předmětu Experimentální metody. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 3, s. 39-43. ISSN 1214-9187.
 17. NÁHLÍK, Tomáš a Zdeněk DUŠEK. PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 9410-9413. ISBN 978-84-09-05948-5.
 18. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Spacial combined bending-gyratory vibration equations of motion. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2018. s. 64-69. ISBN 978-80-7582-065-5.
 19. SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. STUDENTS’ ENGAGEMENT TO RESEARCH AND DEVELOPMENT OF GEAR PUMPS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 4727-4730. ISBN 978-84-697-9480-7.
 20. NÁHLÍK, Tomáš, Petr HRUBÝ a Dana SMETANOVÁ. STUDENTS OF MECHANICAL ENGINEERING ENGAGEMENT TO UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 9406-9409. ISBN 978-84-09-05948-5.
 21. NÁHLÍK, Tomáš a Ivo OPRŠAL. USING OF EXPERIMENTS DURING THE LECTURE OF PHYSICS ON UNIVERSITY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 6301-6310. ISBN 978-84-09-02709-5.
 22. NÁHLÍK, Tomáš a Květa PAPOUŠKOVÁ. "VISUALIZATION OF PARAMETRIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING MATHEMATICS". In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 6289-6294. ISBN 978-84-09-02709-5.
 23. NÁHLÍK, Tomáš. Vyhodnocení domácích prací v předmětu Experimentální metody. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 4, s. 9-12, 3 s. ISSN 1214-9187.
 24. 2017

 25. NÁHLÍK, Tomáš. ANALYSIS OF VIDEO FILES USING INFORMATION ENTROPY. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. první. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1119-1123. ISBN 978-80-227-4650-2.
 26. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 77-84, 13 s. ISSN 1339-3189.
 27. NÁHLÍK, Tomáš. COMPARISON OF CONTRASTING METHOD BASED ON LOCAL CONTRAST MEASUREMENT. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2017, roč. 19, č. 3, s. 83-87. ISSN 1335-4205.
 28. NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 156-164. ISSN 1339-3189.
 29. NÁHLÍK, Tomáš a Petr HRUBÝ. KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 144-148. ISSN 1339-3189.
 30. NÁHLÍK, Tomáš. Measuring and simulation of Point Spread Function as a basic property of an optical device. In 17th international Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 Conference Proceedings Volume 17 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Issue 21. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017. s. 409-416. ISBN 978-619-7408-01-0.
 31. NÁHLÍK, Tomáš. NÁVRH POSTUPU PRO AUTOMATICKOU ANALÝZURŮSTU MECHŮ. Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, roč. 5, č. 8, s. 143-147. ISSN 1339-3189.
 32. NÁHLÍK, Tomáš. Podněty pro zlepšení výuky předmětu Experimentální metody na základě dotazníkového průzkumu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 14, č. 3, s. 49-52. ISSN 1339-3189.
 33. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Proposal Mathematical Model for Calculation of Modal and Spectral Properties. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017. s. 131-140. ISBN 978-80-7582-026-6.
 34. NÁHLÍK, Tomáš. VYUŽITÍ INFORMAČNÍ ENTROPIE PŘI ANALÝZE VIDEA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 137-142. ISSN 1339-3189.
 35. NÁHLÍK, Tomáš a Dana SMETANOVÁ. ZPĚTNÁ VAZBA OD OPAKUJÍCÍCH STUDENTŮ ZÁKLADNÍHO KURZU MATEMATIKY. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 36-40. ISSN 1214-9187.
 36. 2016

 37. ŠTYS, D., Tomáš NÁHLÍK, P. MACHÁČEK a R. RYCHTÁRIKOVÁ. Least information loss (LIL) conversion of digital images and lessons learned for scientific image inspection (Conference Paper)Least information loss (LIL) konverze digitálního obrazu a poučení pro vědeckou zpracování obrazu. 2016. ISSN 0302-9743. doi:10.1007/978-3-319-31744-1_47.
 38. ŠTYS, D., Tomáš NÁHLÍK, A. ZHYROVA, R. RYCHTÁRIKOVÁ, Š. PAPÁČEK a P. CÍSAŘ. Model of the Belousov-Zhabotinsky reaction. Switzerland, 2016. ISSN 0302-9743. doi:10.1007/978-3-319-40361-8_13.
 39. CÍSAŘ, P., Tomáš NÁHLÍK, R. RYCHTÁRIKOVÁ a P. MACHÁČEK. Visual exploration of principles of formation of microscopic image intensities using image explorer software (Conference Paper)Vizuální zkoumání principů tvorby intenzit mikroskopického obrazu pomocí image explorer softwaru. Granada; Spain, 2016, s. Pages 537-544, 8 s. doi:10.1007/978-3-319-31744-1_48.
 40. 2015

 41. Cell Segmentator (software)
  RYCHTÁRIKOVÁ, Renata, Tomáš NÁHLÍK a Dalibor ŠTYS. Cell Segmentator. 2015.
 42. CÍSAŘ, Petr a Jan URBAN. Image Info Extractor Professional b9. 2015.
 43. LIL Convertor (software)
  NÁHLÍK, Tomáš, Renata RYCHTÁRIKOVÁ a Dalibor ŠTYS. LIL Convertor. 2015.
 44. NÁHLÍK, Tomáš a Dalibor ŠTYS. Microscope point spread function, focus and calculation of optimal microscope set-up. International Journal of Computer Mathematics. 2015, roč. 2014, s. 12, 221-232. ISSN 0020-7160. doi:10.1080/00207160.2013.851379.
 45. RYCHTÁRIKOVÁ, Renata, Tomáš NÁHLÍK, R. SMAHA a Jan URBAN. Multifractality in imaging: application of information entropy for observation of inner dynamics inside of an unlabeled living cell in bright-field microscopy. Štys D. 2015. s. 261-267. ISBN 978-3-319-10758-5. doi:10.1007/978-3-319-10759-2.
 46. RYCHTÁRIKOVÁ, Renata, Tomáš NÁHLÍK a Dalibor ŠTYS. Organelle Extractor. 2015.
 47. 2012

 48. ZHYROVA, Anna, Dalibor ŠTYS, Petr CÍSAŘ a Tomáš NÁHLÍK. BELOUSOV-ZHABOTINSKY REACTION AS A GENERAL MODEL FOR THE DESCRIPTION OF COMPLEX SELF-ORGANIZING SYSTEMS. In 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 58-60. ISBN 978-80-904959-1-3.
 49. 2011

 50. NÁHLÍK, Tomáš, Jan URBAN a Dalibor ŠTYS. Entropy based approximation to cell monolayer development. 2011, s. 564-566. ISSN 1680-0737. doi:10.1007/978-3-642-23508-5_146.
 51. ŠTYS, Dalibor, Jan VANĚK a Tomáš NÁHLÍK. The cell monolayer trajectory from the system state point of view. 2011, roč. 2011, s. 2824-2833, 15 s. ISSN 1742-206X. doi:10.1039/c1mb05083d.
 52. NÁHLÍK, Tomáš, Jan URBAN a Dalibor ŠTYS. The state trajectory of cell using Rényi entropy coefficients. 2011, s. 212-213. ISSN 1877-0509. doi:18770509.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 6. 2023 23:07