ROWLAND, Zuzana a Tomáš KRULICKÝ. Using DEA as a useful tool for bankruptcy assessment in Romanian´s enterprises. In Uslu, F.. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1213-1217, 5 s. ISBN 978-605-82433-8-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Using DEA as a useful tool for bankruptcy assessment in Romanian´s enterprises
Název česky Využití DEA jako užitečného nástroje pro posouzení bankrotu v rumunských podnicích
Autoři ROWLAND, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) a Tomáš KRULICKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Istanbul, Turkey, Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020), od s. 1213-1217, 5 s. 2020.
Nakladatel International Organization Center of Academic Research
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Turecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-605-82433-8-5
Klíčová slova česky predikce; analýza datových obalů; bankrot; finanční analýza
Klíčová slova anglicky prediction; data envelopment analysis; bankruptcy; financial analysis
Štítky FIP_1, RIV20
Návaznosti TL01000349, projekt VaV.
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 20. 8. 2020 11:45.
Anotace
It is the bankruptcy of companies that is the topic that the authors address in this research paper. The authors focus on DEA's ability to assess the bankruptcy of companies in Romania. A threshold of financial distress, which is made up of businesses that are very likely to run into financial problems soon was constructed. This has made it relatively easy to classify the companies surveyed as those with a relatively low probability of financial failure and those with a probability of financial failure in the near future relatively high. DEA is not one of the most widely used tools for detecting financial health, and this was also the motive for choosing this model for the discussion of an article whose role was to assess the financial health of businesses through an innovative approach.
Anotace česky
V tomto výzkumu se autoři zabývají úpadkem společností. Autoři se zaměřují na schopnost DEA posoudit bankrot společností v Rumunsku. Byl vytvořen práh finanční tísně, který tvoří podniky, u nichž je velmi pravděpodobné, že se brzy dostanou do finančních problémů. To umožnilo relativně snadno klasifikovat sledované společnosti jako společnosti s relativně nízkou pravděpodobností finančního selhání a společnosti s pravděpodobností finančního selhání v blízké budoucnosti relativně vysokou. DEA není jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro odhalování finančního zdraví, a to byl také motiv pro výběr tohoto modelu pro diskusi o článku, jehož úlohou bylo posuzovat finanční zdraví podniků prostřednictvím inovativního přístupu.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Using_DEA_as_a_useful_tool_for_bankruptcy_assessment_in_Romanian_s_enterprises.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 20. 8. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Kateřina Nygrýnová, učo 23736
  • osoba Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
  • osoba Ing. Tomáš Krulický, MBA, učo 8873
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 11. 2020 02:33