VYSOKÁ, Jana. SYMMETRIC POLYNOMIALS AS ENRICHMENT OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 6502-6505. ISBN 978-84-09-12031-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SYMMETRIC POLYNOMIALS AS ENRICHMENT OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHING.
Name in Czech SYMETRICKÉ POLYNOMY - OBOHACENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Authors VYSOKÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/edulearn.2019.1554, p. 6502-6505, 4 pp. 2019.
Publisher IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001785
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-84-09-12031-4
ISSN 2340-1117
UT WoS 000553304901011
Keywords (in Czech) Symetrické polynomy; Vietovy vztahy; Newtonovy vzorce; Heronovy vzorce
Keywords in English Symmetric polynomials; Vieta´s formulas; Newton´s formulas; Heron´s formula
Tags KPV1, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 12. 8. 2020 10:10.
Abstract
This paper presents an example of solutions of elementary mathematical problems designed for high school students. The focus was on simple tasks of algebraic and geometrical kind, whose solving may lead to systems of nonlinear equations, in which variables are bound by special conditions. Symmetric polynomials are not a part of curriculum of high school mathematics, but students can already encounter Viete's formulas at this level in the connection with the study of quadratic equations. From Vieta's formulas there is only a small step to the definition of symmetric polynomials and the derivation of Newton's formulas. A wide variety of examples can be solved by Newton's formulas together with Vieta's formulas very easily and elegantly. New topics can bring the enrichment for high school mathematics mostly at schools with an extended teaching mathematics.
Abstract (in Czech)
Tato práce představuje příklad řešení základních matematických problémů určených pro studenty středních škol. Důraz byl kladen na jednoduché úkoly algebraického a geometrického druhu, jejichž řešení může vést k systémům nelineárních rovnic, ve kterých jsou proměnné vázány zvláštními podmínkami. Symetrické polynomy nejsou součástí učebních osnov středoškolské matematiky, ale studenti se již mohou na této úrovni setkat s Vieteovými vztahy v souvislosti se studiem kvadratických rovnic. Z Vietových vzorců vede již jen malý krok k definici symetrických polynomů a odvození Newtonových vzorců. S pomocí Newtonových formulí spolu s Vietovými vztahy lze snadno a elegantně vyřešit celou řadu příkladů. Nová témata mohou obohatit středoškolskou matematiku většinou na školách s rozšířenou výukou matematiky.
PrintDisplayed: 26. 10. 2021 18:08