KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Analysis of motivational factors in the educational process in subjects business management and mathematics and their comparison. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2018. s. 1789-1789, 1 s. ISBN 978-84-697-9480-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of motivational factors in the educational process in subjects business management and mathematics and their comparison
Název česky Analýza motivačních faktorů ve vzdělávacím procesu v předmětech podnikového managementu a matematiky a jejich srovnání
Autoři KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ.
Vydání Valencia, INTED2018 Proceedings, od s. 1789-1789, 1 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-697-9480-7
ISSN 2340-1079
UT WoS 000447408801121
Klíčová slova česky Vzdělávací proces; motivace; vyučovací metody; Pearsonův chi-kvadrát test; kvalita.
Klíčová slova anglicky Education process; motivation; teaching methods; Pearson's chi-squared test; quality.
Štítky PSS_a, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 13. 5. 2020 11:39.
Anotace
The contribution points to the importance of motivational factors and the use of modern teaching methods. The theoretical part is devoted to the issue of motivation as a key and also decisive determinant of student satisfaction with the teaching process. The application part of the paper presents an analysis of motivation factors supporting study interest. Our goal is to find out if students are motivating to improve the subjects and they are willing to use the means available to improve it. It is an anonymous questionnaire, which is an important feedback for pedagogical staff. This feedback helps educators to introduce modern teaching methods and tools, and in the event of dissatisfaction (from students), to design new study materials, or to make proofs of already created materials. Motivation as a crucial determinant of student satisfaction with the education of process: Motivation is a prerequisite for successful learning. Motivated student performs better. For this reason, it is necessary for this fact to be realized by the educators and to implement modern educational and motivational methods in the teaching process. An active student works with interest and helps to achieve educational goals.
Anotace česky
Příspěvek poukazuje na význam motivačních faktorů a využití moderních metod výuky. Teoretická část je věnována problematice motivace jako klíčového a také rozhodujícího determinantu spokojenosti studentů s vyučovacím procesem. Aplikační část příspěvku představuje analýza motivačních faktorů podporujících zájem o studium. Naším cílem je zjistit, zda studenti motivují ke zlepšování předmětů a jsou ochotni využít dostupné prostředky k jejich zdokonalení. Jedná se o anonymní dotazník, který je důležitou zpětnou vazbou pedagogických pracovníků. Tato zpětná vazba pomáhá pedagogům zavádět moderní vyučovací metody a nástroje a v případě nespokojenosti (od studentů) navrhovat nové studijní materiály nebo dokazovat již vytvořené materiály. Motivace jako klíčový determinant spokojenosti studentů s výukou procesu: Motivace je předpokladem úspěšného učení. Motivovaný student si vede lépe. Z tohoto důvodu je nutné, aby tuto skutečnost realizovali pedagogové a aby do vyučovacího procesu implementovali moderní vzdělávací a motivační metody. Aktivní student pracuje se zájmem a pomáhá dosahovat vzdělávacích cílů.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Analysis_of_motivational_factors_in_the_educational_process_in_subjects_business_management_and_mathematics_and_their_comparison.pdf   Verze souboru Langšádlová, B. 13. 5. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372
  • osoba Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 11. 2020 23:46