PANDA, Anton, Volodymyr NAHORNYI, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Iveta PANDOVÁ, Cristina BORZAN, Samuel CEHELSKÝ, Lukas ANDROVIČ, Hakan TOZAN a Milena KUŠNEROVÁ. Application of cardio-forecasting for evaluation of human—operator performance. International Journal of Environmental Research and Public Health. Švýcarsko: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2020, roč. 17, č. 1, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 1661-7827. doi:10.3390/ijerph17010326.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Application of cardio-forecasting for evaluation of human—operator performance
Název česky Aplikace kardio predikce pro hodnocení výkonu člověka - operátora
Autoři PANDA, Anton (703 Slovensko, garant), Volodymyr NAHORNYI (804 Ukrajina), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Iveta PANDOVÁ (703 Slovensko), Cristina BORZAN (642 Rumunsko), Samuel CEHELSKÝ (703 Slovensko), Lukas ANDROVIČ (703 Slovensko), Hakan TOZAN (792 Turecko) a Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání International Journal of Environmental Research and Public Health, Švýcarsko, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2020, 1661-7827.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001705
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17010326
UT WoS 000509391500326
Klíčová slova česky Kardiogram; Identifikace parametrů modelu; Individuální limit pracovní kapacity; Koeficienty modelu; Trendový model; Trend amplitudy srdeční frekvence
Klíčová slova anglicky Cardiogram; Identification of model parameters; Individual limit of working capacity; Model coefficients; Trend model; Trend of heart rate amplitude
Štítky RIV19, SCOPUS, TMO, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 23. 4. 2020 10:46.
Anotace
The paper presents the results of the development of the cardio-forecasting technology, which introduces a new method to monitor the state of human-operator, which is characteristic for the given production conditions and for individual operators, to predict the moment of exhaustion of his/her working capacity. The work aims to demonstrate the unique, distinctive features of the cardio-forecasting technology for predicting an individual limit of his/her working capacity for each person. A unique methodology for predicting individually for each person the moment when he/she reaches the limit of his/her working capacity is based on a spectral analysis of a human phonocardiogram in order to isolate the frequency component located at the heart contraction frequency. The trend of the amplitude of this component is approximated by its model; consequently, the coefficients of the trend model are determined. They include the operator’s operating time until his/her working capacity is exhausted. A methodology for predicting the moment when he/she reaches the limit of his/her working capacity for each person individually and assessment based on this degree of criticality of their condition will be realized as a software application for smartphones using the Android operating system.
Anotace česky
Příspěvek prezentuje výsledky vývoje kardio predikční technologie, která zavádí novou metodu sledování stavu člověka-operátora, která je charakteristická pro dané výrobní podmínky a pro jednotlivé operátory, předpovídat okamžik vyčerpání jeho její pracovní kapacita. Cílem práce je demonstrovat jedinečné, charakteristické rysy technologie prognostické predikce pro predikci individuálního limitu jeho pracovní kapacity pro každou osobu. Jedinečná metodika pro individuální předpovídání pro každou osobu v okamžiku, kdy dosáhne limitu své pracovní kapacity, je založena na spektrální analýze lidského fonokardiogramu, aby se izolovala složka kmitočtu umístěná na srdeční kontrakci. Trend amplitudy této komponenty se přibližuje jejím modelem; v důsledku toho jsou určeny koeficienty trendového modelu. Zahrnují provozní dobu operátora do vyčerpání jeho pracovní kapacity. Jako softwarová aplikace pro chytré telefony používající operační systém Android bude realizována metodika pro předpovídání okamžiku, kdy on / ona dosáhne limitu své pracovní kapacity pro každou osobu jednotlivě, a posouzení na základě tohoto stupně kritičnosti jejich stavu.
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2021 00:36