CHEREVKO, Yevhen, Volodymyr BEREZOVSKI, Irena HINTERLEITNER a Dana SMETANOVÁ. Infinitesimal Transformations of Locally Conformal Kähler Manifolds. Mathematics, BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2019, roč. 7, č. 8, s. 1-16. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math7080658.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Infinitesimal Transformations of Locally Conformal Kähler Manifolds
Název česky Infinitesimální transformace lokálně konformních Kählerových variet
Autoři CHEREVKO, Yevhen (804 Ukrajina, garant), Volodymyr BEREZOVSKI (804 Ukrajina), Irena HINTERLEITNER (203 Česká republika) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Mathematics, BASEL, SWITZERLAND, MDPI, 2019, 2227-7390.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001689
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/math7080658
UT WoS 000482856500022
Klíčová slova česky Hermiteovská varieta; localně konformní Kählerova varieta; Leeho forma; difeomorfismus; konformní transformace; Lieova derivace
Klíčová slova anglicky Hermitian manifold; locally conformal Kähler manifold; Lee form; diffeomorphism; conformal transformation; Lie derivative
Štítky MAT_1, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:22.
Anotace
The article is devoted to infinitesimal transformations. We have obtained that LCK-manifolds do not admit nontrivial infinitesimal projective transformations. Then we study infinitesimal conformal transformations of LCK-manifolds. We have found the expression for the Lie derivative of a Lee form. We have also obtained the system of partial differential equations for the transformations, and explored its integrability conditions. Hence we have got the necessary and sufficient conditions in order that the an LCK-manifold admits a group of conformal motions. We have also calculated the number of parameters which the group depends on. We have proved that a group of conformal motions admitted by an LCK-manifold is isomorphic to a homothetic group admitted by corresponding Kählerian metric. We also established that an isometric group of an LCK-manifold is isomorphic to some subgroup of the homothetic group of the coresponding local Kählerian metric.
Anotace česky
Článek je věnován infinitesimálním transformacím. Zjistili jsme, že LCK-variety nepřipouštějí netriviální infinitesimální projektivní transformace. Dále studujeme infinitesimální konformní transformace LCK-variet. Našli jsme výraz pro Lieovu derivaci Leeovy formy. Získali jsme také systém parciálních diferenciálních rovnic pro transformace a prozkoumali jsme podmínky jejich integrovatelnosti. Proto jsme dostali nezbytné a postačující podmínky, aby LCK-varieta připouštěla grupu konformních pohybů. Vypočítali jsme také počet parametrů, na kterých grupa závisí. Dokázali jsme, že skupina konformních pohybů přípustných LCK-varietou je izomorfní s homothetickou skupinou příslušnou odpovídající Kählerovské metrice. Také jsme zjistili, že izometrická skupina LCK-variet je izomorfní s nějakou podskupinou homothetické grupy odpovídající lokální Kählerově metrice.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
mathematics-07-00658.pdf   Verze souboru Palokha, A. 12. 2. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 11. 2020 22:20