VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL and Zuzana ROWLAND. Determining development of business value over time with the identification of factors. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 358-363. ISSN 1804-7890.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determining development of business value over time with the identification of factors
Name in Czech Stanovení vývoje obchodní hodnoty v čase s identifikací faktorů
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vojtěch STEHEL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001675
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000507312800063
Keywords (in Czech) obchodní hodnota; faktory ovlivňující hodnotu společnosti; inflace; model DCF; vývoj obchodní hodnoty v čase
Keywords in English business value; factors influencing company value; inflation; DCF model; development of business value over time
Tags FIP_2, RIV19, WOS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:13.
Abstract
The objective of the paper submitted is to determine the development of the business value over time using a selected valuation method and identification of factors leading to changes in its value, with a specific quantification of each of these factors. Based on financial and strategic analysis of a Company XYZ, the two-stage DCF model was chosen. The difference between the values over time determines the growth of the value.
Abstract (in Czech)
Cílem předkládaného příspěvku je určit vývoj obchodní hodnoty v čase pomocí vybrané metody oceňování a identifikace faktorů vedoucích ke změnám její hodnoty, se specifickou kvantifikací každého z těchto faktorů. Na základě finanční a strategické analýzy společnosti XYZ byl vybrán dvoustupňový model DCF. Rozdíl mezi hodnotami v čase určuje růst hodnoty. Následně byly identifikovány faktory ovlivňující změnu hodnoty společnosti v průběhu času, s konkrétní kvantifikací vlivu jednotlivých faktorů.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Determining_development_of_business_value_over_time_with_the_identificat.._.pdf   File version Palokha, A. 6/2/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • a concrete person prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • a concrete person Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., učo 5309
  • a concrete person Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 1/12/2020 05:46