VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Zuzana ROWLAND. Determining development of business value over time with the identification of factors. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 358-363. ISSN 1804-7890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determining development of business value over time with the identification of factors
Název česky Stanovení vývoje obchodní hodnoty v čase s identifikací faktorů
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Vojtěch STEHEL (203 Česká republika, domácí) a Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001675
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000507312800063
Klíčová slova česky obchodní hodnota; faktory ovlivňující hodnotu společnosti; inflace; model DCF; vývoj obchodní hodnoty v čase
Klíčová slova anglicky business value; factors influencing company value; inflation; DCF model; development of business value over time
Štítky FIP_2, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:13.
Anotace
The objective of the paper submitted is to determine the development of the business value over time using a selected valuation method and identification of factors leading to changes in its value, with a specific quantification of each of these factors. Based on financial and strategic analysis of a Company XYZ, the two-stage DCF model was chosen. The difference between the values over time determines the growth of the value.
Anotace česky
Cílem předkládaného příspěvku je určit vývoj obchodní hodnoty v čase pomocí vybrané metody oceňování a identifikace faktorů vedoucích ke změnám její hodnoty, se specifickou kvantifikací každého z těchto faktorů. Na základě finanční a strategické analýzy společnosti XYZ byl vybrán dvoustupňový model DCF. Rozdíl mezi hodnotami v čase určuje růst hodnoty. Následně byly identifikovány faktory ovlivňující změnu hodnoty společnosti v průběhu času, s konkrétní kvantifikací vlivu jednotlivých faktorů.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Determining_development_of_business_value_over_time_with_the_identificat.._.pdf   Verze souboru Palokha, A. 6. 2. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., učo 5309
  • osoba Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 30. 11. 2020 15:01