KRULICKÝ, Tomáš a Zuzana ROWLAND. Analysis of trading companies on the basis of Kohonen networks. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 56-70. ISSN 1805-9112.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of trading companies on the basis of Kohonen networks
Název česky Analýza obchodních společností na základě Kohonenových sítí
Autoři KRULICKÝ, Tomáš a Zuzana ROWLAND.
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, 1805-9112.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Kohonenovy sítě; neuronové sítě; ekonomická výkonnost společnosti; obchod; shluková analýza
Klíčová slova anglicky Kohonen networks; neural networks; economic performance of company; trade; cluster analysis
Štítky ERIH, FIP_2
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 30. 1. 2020 07:40.
Anotace
The contribution deals with the analysis of trade companies using artificial neural networks, more specifically Kohonen networks, where the basis for the analysis is primarily the data from evaluating economic performance of a business entity, where each entity strives for increasing its market value. This contribution also estimates the development of trade companies.
Anotace česky
Článek pojednává o analýze obchodních společností za použití umělých neuronových sítí, konkrétně pak Kohonenových sítí, kdy základem pro analýzu jsou primárně data plynoucí z vyhodnocení ekonomické výkonosti podnikatelského subjektu, kde každý subjekt se snaží o zvýšení tržní hodnoty podniku. V tomto příspěvku je také následně odhadnut vývoj obchodních podniků.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 16:48