VRBKA, Jaromír and Georgeta Anca Petre LUTAN. Evaluation of the effects of intervention programs for unemployed: An overview of methods. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, vol. 13, No 2, p. 56-67. ISSN 1337-0839.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evaluation of the effects of intervention programs for unemployed: An overview of methods
Name in Czech Vyhodnocení účinků intervenčních programů pro nezaměstnané: Přehled metod
Authors VRBKA, Jaromír and Georgeta Anca Petre LUTAN.
Edition Ekonomicko-manazerske spektrum, Žilina, University of Zilina, 2019, 1337-0839.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) kontrafaktuální hodnocení; kvazi-experimentální metody; intervence; nezaměstnaný uchazeč o zaměstnání
Keywords in English counterfactual evaluation; quasi-experimental methods; intervention; unemployed jobseeker
Tags ERIH, FIP_1
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 20/1/2020 09:35.
Abstract
To assess the impact of policy instruments for the specific target group of unemployed jobseekers, various statistical and econometric methods are usually used, the most commonly used of which are unambiguously counterfactual methods. Their principle lies in creating a counterfactual situation, which estimates what would have happened in the absence of intervention. In this paper, the authors provide an overview of the methods of creating this control group and consequent evaluation of the effect of the programs and also analyze the use of methods in studies conducted in the EU Member States.
Abstract (in Czech)
K posouzení dopadu politických nástrojů na konkrétní cílovou skupinu nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání se obvykle používají různé statistické a ekonometrické metody, z nichž nejčastěji používané jsou jednoznačně kontrafaktuální metody. Jejich princip spočívá ve vytvoření kontrafaktuální situace, která odhaduje, co by se stalo, kdyby nedošlo k zásahu. V tomto článku autoři poskytují přehled metod k vytvoření této kontrolní skupiny a následného vyhodnocení účinku programů a také analyzují použití metod ve studiích prováděných v členských státech EU.
PrintDisplayed: 24/10/2021 07:33