VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, František STELLNER, Marek VOKOUN, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Jan URBAN, Simona HAŠKOVÁ a Lucie ŠVEHLOVÁ. Malé a střední podniky – současnost a vize. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Malé a střední podniky – současnost a vize
Název anglicky Small and medium-sized enterprises – present and vision
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí), Zdeněk CAHA (203 Česká republika, domácí), Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petra PÁRTLOVÁ (203 Česká republika, domácí), František STELLNER (203 Česká republika, domácí), Marek VOKOUN (203 Česká republika, domácí), Iveta KMECOVÁ (703 Slovensko, domácí), Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jakub HORÁK (203 Česká republika, domácí), Veronika MACHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lukáš POLANECKÝ (203 Česká republika, domácí), Michal RUSCHAK (203 Česká republika, domácí), Jan URBAN (203 Česká republika, domácí), Simona HAŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lucie ŠVEHLOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001453
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky "Malé a střední podniky; venkovský prostor; finanční řízení; strategické řízení a rozhodování; inovační potenciál; personalistika MSP; legislativa a administrativa MSP"
Klíčová slova anglicky "Small and medium enterprises; rural area; financial management; strategic management and decision making; innovation potential; human resources of SME; legislation and administration of SME"
Štítky RIV19
Návaznosti TL01000349, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 16. 4. 2020 13:33.
Anotace
Workshop bude zaměřen na projednání, kontrolu a oponenturu postupu řešení z hlediska obsahové náplně i logického postupu řešení. Účastni budou řešitelé, aplikační garanti a zejména uživatelská praxe, kdy se provede jednak seznámení se získanými výsledky a postupy řešení, ale bude dojednávána i otázka řešení těchto výsledků v uživatelské praxi na modelových podnicích.
Anotace anglicky
"The workshop will focus on discussing, checking and reviewing the solution process in terms of content and logic solution. Participants will be solvers, application guarantors and in particular user experience, where both acquainted with the obtained results and solutions, but the issue of solving these results in user practice on model companies will also be discussed."
VytisknoutZobrazeno: 20. 6. 2021 15:00