WHITTLE, Therese, Elena GREGOVA, Ivana PODHORSKÁ and Zuzana ROWLAND. Smart manufacturing technologies: Data-driven algorithms in production planning, sustainable value creation, and operational performance improvement. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, vol. 14, No 2, p. 52-57. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14220193.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Smart manufacturing technologies: Data-driven algorithms in production planning, sustainable value creation, and operational performance improvement
Name in Czech Inteligentní výrobní technologie: Algoritmy založené na datech v plánování výroby, udržitelném vytváření hodnot a zlepšování provozních výkonů
Authors WHITTLE, Therese (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, guarantor), Elena GREGOVA (703 Slovakia), Ivana PODHORSKÁ (703 Slovakia) and Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Economics, Management, and Financial Markets, New York City, USA, Addleton Academic Publishers, 2019, 1842-3191.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001582
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.22381/EMFM14220193
Keywords (in Czech) algoritmus založený na datech; inteligentní výroba; udržitelné vytváření hodnot
Keywords in English data-driven algorithm; smart manufacturing; sustainable value creation
Tags FIP_1, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 22/4/2020 14:41.
Abstract
Using and replicating data authors performed analyses and made estimates regarding industries targeted by machine learning application developers, the main areas of interest for manufacturers within Industry 4.0, retailers planning to invest in artificial intelligence and Internet of Things technologies by 2021, and benefits of implementing artificial intelligence.
Abstract (in Czech)
Pomocí dat a jejich replikací autoři provedli analýzy a odhady týkající se odvětví, na která se zaměřují vývojáři aplikací pro strojové učení, hlavní oblasti zájmu výrobců v rámci Průmyslu 4.0, maloobchodníků, kteří plánují do roku 2021 investovat do umělé inteligence a technologií internetu věcí a výhod implementace umělé inteligence.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Smart_manufacturing_technologies-_Data-driven_algorithms_in_production_p....pdf   File version Šanderová, M. 12/9/2019

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Milada Šanderová, učo 25742
  • a concrete person Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 1/8/2021 00:37