HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Mathematical modelling of shafts in drives. Communications, Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2018, roč. 20, č. 4, s. 36-40. ISSN 1335-4205.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mathematical modelling of shafts in drives
Název česky Matematické modelování hřídelí v pohonech
Autoři HRUBÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš NÁHLÍK (203 Česká republika, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Communications, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2018, 1335-4205.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20301 Mechanical engineering
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001404
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Hookův kloub; hřídel; vibrace; matematický a fyzikální model; přenosová matice; metoda konečných prvků
Klíčová slova anglicky Hook’s joint; shaft; vibration; mathematical and physical model; transfer matrix; Finite element method
Štítky PAP_2, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 26. 2. 2019 09:04.
Anotace
"Propeller shafts of the vehicle's drive transmit a torque to relatively large distances. The shafts are basically long and slender and must be dimensioned not only in terms of torsional stress, but it is also necessary to monitor their resistance to lateral vibration. In the paper, a simple model (of the solved problem) is constructed by the method of physical discretization, which is evident from the nature of the centrifugal force fields' influence on the spectral properties of the shaft. An analytical solving of speed resonances prop shafts test model (whose aim is to obtain values for verification subsequently processed models based on the transfer-matrix method and the finite element method) is performed."
Anotace česky
"Hnací hřídele pohonu vozidla přenášejí točivý moment na relativně velké vzdálenosti. Hřídele jsou v podstatě dlouhé a štíhlé a musí musí být dimenzovány nejen ve smyslu torzního namáhání, ale je také nutné sledovat jejich odolnost vůči bočním vibracím. V příspěvku je jednoduchý model (řešeného problému) konstruován metodou fyzické diskretizace, což je zřejmé z povahy vlivu odstředivých silových polí na spektrální vlastnosti hřídele. Analytické řešení rezonančních rychlostí hřídelí je představeno na testovacím modelu (jehož cílem je získat hodnoty pro ověření následně zpracovaných modelů založených na metodě přechodových matic a metodě konečných prvků)."
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
4_2018_Komunikacie.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 26. 2. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., učo 17584
  • osoba Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D., učo 19618
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 11. 2020 23:27