HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Model of rotor deformation due to the Earthquake. In neuveden. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2018. s. 31-38, 8 s. ISBN 978-619-7408-44-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Model of rotor deformation due to the Earthquake
Název česky Model deformací rotoru při zemětřesení
Autoři HRUBÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš NÁHLÍK (203 Česká republika, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sofia, Bulgaria, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, od s. 31-38, 8 s. 2018.
Nakladatel STEF92 Technology Ltd
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20301 Mechanical engineering
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001403
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-619-7408-44-7
Klíčová slova česky Jaderná elektrárna; rotor turbíny; deformace; oscilace; zemětřesení
Klíčová slova anglicky Nuclear Power plant; turbine rotor; deformation; oscillations; earthquake
Štítky KIN, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 21. 2. 2019 08:43.
Anotace
"Influences of earthquakes on nuclear power plants and their parts are studied in frame of nuclear safety. In the past, the authors have dealt with the effects of earthquakes and vibrations in the primary circuit. However, it cannot be omitted that the seismic influences can show up also on the secondary circuit. Turbines installed in secondary circuits of nuclear power plants are big and heavy machines. For example the turbine installed in JETE (Temelín Nuclear Power Station – Czech Republic) generates 1003MWe. It was made by Škoda Energo Company and it is the one of the biggest machines which rotates with 3000rpm (50Hz). Even the weight of the device itself causes the deformation on the rotor. Moreover, turbine rotors are very sensitive to lateral oscillations. These oscillations can be excited by the movement of the bearing, which is caused by the motion of the subsoil, due to seismicity. The paper introduces a mathematical model that describes the effects of lateral oscillations on the turbine rotor deformation. We present the method of calculation of dynamic deformation. One of the methods which can be used for calculation is the transfer matrix method. This model can be applied not only to nuclear power plants but generally to any large turbine rotor. "
Anotace česky
"Z hlediska jaderné bezpečnosti jsou zkoumány vlivy zemětřesení na jaderné elektrárny. Autoři se v minulosti zabývali vlivy na přístroje v primárním okruhu. Nelze však opomenout, že seismické vlivy se projevují i v sekundárním okruhu. V sekundárních okruzích jaderných elektráren jsou instalovány turbíny. Jedná o velké a těžké stoje. Například v JETE je turbína 1000 MW dodaná firmou Škoda Energo, která patří k největším strojům, pracujícím s otáčkami 3000 l/min. Váha přístroje sama o sobě způsobuje deformace u rotoru. Rotory turbosoustrojí jsou navíc velmi citlivé na příčné kmitání. Toto kmitání může být buzené pohybem ložiska, který je vyvolán pohybem podloží, v důsledku seismicity. V příspěvku je představen matematický model, který popisuje vlivy příčného kmitání na deformaci u rotoru turbíny. V příspěvku je uvedena metoda výpočtu dynamické deformace. Pro výpočet je použita metoda přenosových matic. Tento model lze uplatnit nejen pro jaderné elektrárny, ale obecně pro jakékoli rotory velkých turbosoustrojí. "
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
SGEM-HNS.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 21. 2. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., učo 17584
  • osoba Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D., učo 19618
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 11. 2020 21:24