STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ a Ladislav KOLÁŘ. Techno - economic analysis of fermentation residues management places a question mark against current practices. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Anglie: Taylor & Francis, 2018, roč. 40, č. 6, s. 721-726, 7 s. ISSN 1556-7230.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Techno - economic analysis of fermentation residues management places a question mark against current practices
Název česky Techno - ekonomická analýza řízení fermentačních zbytků
Autoři STEHEL, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí) a Ladislav KOLÁŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Anglie, Taylor & Francis, 2018, 1556-7230.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20801 Environmental biotechnology
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001348
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Bioekonomie; obnovení energie; nízké teplo; řízení procesu; obnovitelná energie
Klíčová slova anglicky Bioeconomy; energy recovery; low-grade heat; process management; renewable energy
Štítky CHS_n, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 13. 12. 2018 09:53.
Anotace
Approximately half of the energy produced by biogas combustion engines is in the form of low-grade heat. A plethora of initiatives have been undertaken to utilize this energy source. In commercial terms, only a few technologies have proven to be economically viable in practice. These include: 1) feedstock pre-treatment; 2) drying of agricultural commodities; and 3) low-temperature pyrolysis of the fermentation residues into charcoal or biochar. Whilst low-temperature pyrolysis appears to be the most profitable, current legislation and qualitative standards gives preference to the application of fermentation residues to arable soils. Analyses have shown that if current legislation is not updated, this significant energy source will remain unutilized, which can be interpreted as having a negative impact on the environment.
Anotace česky
Přibližně polovina energie vyrobené spalovacími motory na bioplyn je ve formě nízkoteplotního tepla. Mnoho iniciativ bylo podniknuto k využití tohoto zdroje energie. Z komerčního hlediska se v praxi ukázalo, že jen málo technologií je ekonomicky životaschopných. Jedná se o: 1) předúpravu výchozí suroviny; 2) sušení zemědělských komodit; a 3) nízkoteplotní pyrolýzou fermentačních zbytků na dřevěné uhlí nebo biochar. Zatímco se pyrolýza při nízkých teplotách jeví jako nejvýnosnější, současná legislativa a kvalitativní normy dávají přednost použití fermentačních zbytků na orné půdě. Analýzy ukázaly, že pokud nebude současná legislativa aktualizována, zůstane tento významný zdroj energie nevyužitý, což může být interpretováno jako negativní dopad na životní prostředí.
VytisknoutZobrazeno: 8. 6. 2023 13:58