Informační systém VŠTE
KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Investigating the dependencies of business potential of university students. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 733-739. ISBN 978-0-9860419-9-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Investigating the dependencies of business potential of university students
Název česky Zkoumání závislosti podnikatelského potenciálu vysokoškolštích studentů
Autoři KMECOVÁ, Iveta (703 Slovensko, garant, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Madrid, Spain, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, od s. 733-739, 7 s. 2017.
Nakladatel International Business Information Management Association (IBIMA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001289
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-9860419-9-0
Klíčová slova česky Podnikatelský potenciál; Podnikání; Vysokoškolští studenti
Klíčová slova anglicky Business potencial; Entrepreneurship; University students
Štítky BAK, DIS, PRI, RIV18, RLZ_a, SCOPUS, TIM_a, ZP_MVZ_a, ZP_SOC_a, ZP_STV
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 6. 9. 2018 11:10.
Anotace
The paper is focused on the issue of business potential. The objective is to point out the need of investigating business talent and business potential, which are prerequisites for successful business activities. In the article there is presented results of researching statistical independencies between selected questions of the questionnaire investigation. The practical part of the paper examines the data concerning the business potencial of university students which are evaluated by means of the independence test.
Anotace česky
Příspěvek se zaměřuje na problematiku podnikatelského potenciálu. Cílem je poukázat na potřebu zkoumání podnikateslkých vloh a podnikatelského potenciálu, které jsou předpokladem pro úspěšné podnikatelské aktivity. V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu statistické nezávislosti mezi vybranými orázkami dostazníkového průzkumu. Praktická část příspěvku zkoumá údaje týkající se podnikatelského potenciálu vysokoškolských studentů, které jsou hodnoceny pomocí testu nezávislosti
Zobrazeno: 28. 1. 2021 03:24